“Cennette ilginç insanların hiçbiri yok.” Friedrich Nietzsche

Din, Ateizm, Tanrı, Ahlak ve benzeri konular üzerine sözler

“Varoluş hakkında düşünen kişi biraz muhaliftir çünkü varoluşu bir sorun sanır – sanki varoluş ona meydan okuyordur ve o da buna karşılık veriyordur, sırrı çözmelidir, gizemi yok etmelidir. savaşır.”
osho

Zaman, çaba, acı ve gizlilik gerektiren dünyanın dört bir yanını sarmış dinsel ayin saçmalıkları, bir evrim psikoloğu için dinin insanoğluna hiçbir şekilde uyum sağlayamayacağının en belirgin işaretleridir.”
MARKKOHEN

Gecenlerde HOUSE adli bir amerikan dizisinde ki ateist doktor diyordu “tanri insanlarin placebosudur”. Placebo icinde ilac yerine seker vb seyler konmus ilac olmayan ilactir. Ama hasta gercek ilac kullandigini sanir…

Tanrılar ateistler gibidir; bu onlara bir amaç verir. ~ Terry Pratchett

Ateizm peygambersiz bir organizasyondur. ~ komedyen George Carlin

İnsanlığın en büyük trajedilerinden biri din tarafından vicdanlarının yoldan çıkarılmasıdır. ~ Arthur C. Clarke

Tanrı’yı yahudilerin öldürdüğüne inansam, yahudilere tapınırdım. ~ Bill Hicks

“Ben rasyonalizmi ateizme tercih ediyorum. Tanrı var mı sorusu ya da kadere ilişkin diğer nesneler mantık ötesinde ve rasyonelizmde hiç rol oynamıyorlar, bu yüzden savunarak ya da saldırarak zamanınızı kaybetmeyin. ~ Isaac Asimov

“Eğer bir tanrının var olduğu ortaya çıkarsa, onun kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Ama işin kötüsü epey beceriksiz olduğunu söyleyebiliriz.” Woody Allen

“Var olmayan yalnızca Tanrı da değil, bir de haftasonları tesisatçı bulmaya çalışın bakalım.” Woody Allen

“Şeytan diye bir şey olmadığını bilmiyor musunuz, o yalnızca Tanrı’nın sarhoş hali.” Tom Waits

“Tanrı yokluktur. Tanrı insanın tek başınalığıdır.” Jean Paul Sartre

“İnsanlar atalarıyla pek gurur duymuyor ve onları akşam yemeğine pek davet etmiyorlar.” Douglas Adams

“Dinler çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur.” Stendhal

“Tanrıya inananlar için büyük soruların çoğu cevaplanmıştır. Fakat biz, Tanrı formülünü hazır olarak kabul edemeyenler için büyük cevaplar taşa kazılı değildir. Yeni koşullara ve keşiflere uyum sağlarız. Esneğiz. Ne sevgi bir emir olmak zorunda ne inanç bir dikta. Ben kendimin tanrısıyım. Biz kilisenin, devletin ve eğitim sistemimizin öğrettiklerini silmek için burdayız. Biz bira içmek için burdayız. Biz savaşı öldürmek için burdayız. Biz garipliklere gülmek ve hayatımızı ölümün bizi almaktan korkacağı kadar iyi yaşamak için burdayız.” Charles Bukowski

“Çalışmalarımın tüm gösterdiği, evrenin başlangıcının Tanrı’nın şahsi anlık bir isteği olduğunu söylemek zorunda olmadığınızdır.” Stephen Hawking

“Şimdiye dek dini cennet, cehennem, ölümden sonra yaşam yada Tanrı düşüncelerine dair en ufak bilimsel bir kanıt görmedim.” Thomas Edison

“Biz yalnızca çok sıradan bir yıldızın küçük bir gezegeninin üstündeki ileri bir maymun soyuyuz. Fakat biz Evren’i anlayabiliyoruz. Bu bizi özel kılıyor.” Stephen Hawking

“Yaptığım şey evrenin başlangıcının bilimsel kurallarla açıklanabileceğinin mümkün olduğunu göstermekti. Bu sayede, evrenin başlangıç kararının bir Tanrı’ya başvurularak açıklanmasının gereksizliği ortaya çıkar. Bu bir Tanrı’nın olmadığını kanıtlamaz, sadece Tanrı’ya bir ihtiyaç olmadığını gösterir.” Stephen Hawking

“Cennette ilginç insanların hiçbiri yok.” Friedrich Nietzsche

“Din, aklımızın bebeklik döneminden kalma bir şeydir, biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır.” Bertrand Russell

“Pek çok insan Pazarları bir saatliğine kilisede oturmaya bile katlanamıyor. Sonsuza dek buna çok benzeyen bir yerde nasıl yaşasınlar?” Mark Twain

“Gerçek kafir, kitlelerin tapındıkları tanrıları inkar eden değil; asıl, kitlelerin inandıkları tanrıları doğrulayan kişidir.” Epikuros

“Her kim için dünya nedensiz olarak görünüyorsa ve bu yüzden onun kendisi de nedensiz olarak var oluyorsa, işte onun için Tanrı mevcuttur.” Karl Marx

“Saplantı nevrozunu bir dinin oluşumunun patolojik karşılığı olarak değerlendirip bu nevrozu bireysel bir din, dini ise evrensel bir saplantı nevrozu olarak tanımlayabiliriz.” Sigmund Freud

“Dindarlar bazı nevrotik hastalıklara karşı büyük ölçüde korunaklıdırlar; evrensel bir nevrozu kabul etmiş olmaları onları bireysel bir tane edinme külfetinden kurtarır.” Sigmund Freud

“Tanrı, zalim olan; Tanrı, intikamcı olan; Tanrı, kıskanç olan; Tanrı, soykırımcı olan onun tek özrü var olmaması olabilir.” Stendhal

“Dünyayı yaratmış olan lütufkar bir Tanrı olsaydı ve evrende ahlaki bir düzen ve ölümden sonra yaşamolsaydı çok hoş olurdu; ama şu çok çarpıcı bir gerçektir ki, tüm bunlar bizim öyle olmasını istememizle sınırlı.” Sigmund Freud

“İnsanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar.” Jül Sezar

“Din yaygın bir tür ruh hastalığıdır.” Sigmund Freud

“Yukarda bizi izleyen bir şey olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki o şey hükümet.” Woody Allen

“Ruhun ölümsüzlüğüne inanamam… Ben hücrelerin birleşimiyim, tıpkı New York şehrinin bireylerin birleşimi olması gibi. New York cennete gidecek mi?… Hayır; bizi doğa oluşturdu, her şeyi doğa yaptı, dinlerin tanrıları değil.” Thomas Edison

“Tanrı mı? Onu biz öldürdük, insanlık bugün şaşkınlık içinde, onun cenaze töreninde bulunuyor. Tanrı artık öldü, hepimiz Tanrı’nın katilleriyiz.” Friedrich Nietzsche

“Benim için fikir, maddi dünyanın insan aklında yansımasından ve düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir şey değildir.” Karl Marx

Ben bir ateistim, hepsi bu. Ben birbirimize karşı iyi olmaktan, başkalarına yardım etmekten başka bir şeye inanmıyorum. ~ Katharine Hepburn

Ateistlerin ne ülke vatandaşı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ne de vatansever olarak nitelendirilebileceklerini

sanmıyorum. Bu Tanrı’nın altında tek bir vatan. Eski Amerikan Başkanı George H. W. Bush

“Tinsel bir dünyadan başka bir şeyin bulunmadığı gerçeği elimizden umuduzu alır, ama bize bir kesinlik bağışlar.”
Franz Kafka

Dinlerin hepsi fabl, mitoloji gibiler. ~ Thomas Jefferson

Sana göre ben bir ateistim; Tanrıya göre, soylu muhalif. ~ Woody Allen

Ben neden bir ateistim? Kısa yanıt hiçbir alternatifi kabul etmiyor olmam. Onları inandırıcı bulmuyorum. Entellektüel gururu suçlayarak, botun diğer ayakta olduğu söylenebilir. Ateistler kesinlik hakkında hiçbir şeyi bildiklerini iddia etmezler, inananlar her şeyi bilirler. ~ Barbara Smoker

Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlememeye yönlendirir. ~ Voltaire

Ateizm peygambersiz bir organizasyondur. ~ komedyen George Carlin

Siperlerde ateist olmaz. ~ Peder William Thomas Cummings

“Siperlerde ateist olmaz”, ateizme karşı bir argüman değildir, siperlere karşı bir agümandır. ~ James Morrow

Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür. – Friedrich Nietzsche

Dünya, mü’mine zindan, kâfire ise cennettir. – Muhammed bin Abdullah

Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık… ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık. – Arthur Schopenhauer

“İnsan, içinde yok edilemez bir şeyin varlığından sürekli emin olmadan yaşayamaz; ancak gerek bu yok edilemez şey gerekse de bu güven kendisinden daima gizli olabilir. Bu sürekli gizliliğin kendini açığa vurma yollarından biri, kişisel bir tanrıya inançta kendini gösterir.”
Franz Kafka

“Ev halkını koruyan Tanrıya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!”
Franz Kafka

“Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.”
Carl Sagan

“Bazı insanlar vardır, eğer bir şeyi zaten bilmiyorlarsa, onlara anlatamazsınız.”
Louis Armstrong

“Gözler sadece zihnin algılamaya hazır olduğu şeyleri görür.”
Henry Bergson

“Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız, aptal kalmaya devam edersiniz.”
Alvan R. Feinstein

“İnsan kolay inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için iyi bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir.”
Bertrand Russell

“İnsanlar dünyanın düz olduğuna inandıkları zamanlarda haksızdılar. Dünyanın küre şeklinde olduğunu düşündüklerinde de haksızdılar. Fakat eğer dünyanın küre şeklinde olduğuna inanmanın, düz olduğuna inanmak kadar yanlış olduğunu düşünüyorsanız, sizin bakış açınız, bu ikisinin toplamından daha yanlıştır.”
Isaac Asimov

“Kesin bilgi ancak çok az bildiğimiz zaman mümkündür. Bilgi miktarımız arttığında şüphemiz de artar.”
Goethe

“Eğer bir insan kesin bilgiden yola çıkarsa, şüphelere ulaşır. Şüpheden başlamayı becerebildiğinde ise, kesin bilgiye ulaşır.”
Sir Francis Bacon

“Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yaşamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir.”
Richard Feynman

“Toplum için tehlikeli olan, inançsızlık değil, inançtır.”
George Bernard Shaw

“Aşırı şüphe, aşırı kolay inanmadan daha iyidir.”
Robert G. Ingersoll

Beynim, ruhuma bir ağaç yada bir ev duyumsadığını telkin ettiğinde, yerini, boyutlarını ve başka özelliklerini bildiğim bir ağacın yada bir evin gerçekten benim dışımda var olduğunu hiç duraksamadan söylerim. Aynı şekilde hiçbir insan yada hayvan bu gerçekliği sorgulamaz. Örneğin bu kuşku bir köylünün aklına düşer ve karşısında duran kahyasının var olmadığını söylerse, çok geçerli nedenlerle adama ‘deli’ derler; oysa bir felsefeci böyle duygular geliştirdiğinde, sıradan insanlarınkini kat kat geride bırakan bilgisine ve engin kavrayışına hayran olmamızı bekler.”
(Euler’in Bir Alman Prensesine Mektupları, Mektup 97, 1761)

“Bilim dünyası dışındakilerin, bilim hakkında en fazla canlarını sıkan şey, büyük ihtimalle doğaötesi iddiaların bilim adamları tarafından dogmatik bir şekilde reddidir. Fakat bilimin reddettiği, o iddialar değil, o iddiaları desteklemek üzere ileri sürülmüş kanıtlardır. Bilimsel kanıt, tanımı gereği, herkesin hemfikir olacağı kadar güçlü olmalıdır. Bilim adamları, sihirbazlar gibi, gösterinin en önemli yerinde ellerini örtemezler. Bunu yaparlarsa seyirciler yuhalar ve domates atar… Bilim, bilim adamının bir fikre nasıl ulaştığını umursamaz. Fakat fikrini desteklemek için kullandığı delili umursar. Delil, iddiaya inanmayanları dahi ikna edecek güçte olmalıdır. Sadece inananları değil.”
Alan Cromer

“Bana öyle geliyor ki, uçan daire gözlemlerinin, dünyasal zekanın irrasyonel karakteristiklerinden kaynaklanıyor olması, dünya dışı zekanın rasyonel karakterlerinden kaynaklanıyor olmasından çok daha olasıdır.”
Richard Feynman

“Kötü bir argümanı cevaplamanın en iyi yolu, devam ettirmektir.”
Sydney Smith

“Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de.”
Bertrand Russell

“Pek çok kişi, kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir.”
William James

“Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz ise, sizden nefret ederler.”
Don Marquis

“Zihin, kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa, anlamlı (ve genellikle onaylayıcı) fikirler arar. Sonuç olarak, beklentilerimizle uyuşmayan delilleri minimize ederek, baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya çalışırız.”
Frank J. Sulloway

“Yanlış bir argümanın ilacı, daha iyi bir argümandır. Fikirlerin bastırılması değil.”
Carl Sagan

Hayat, rastlantısal olarak değişen kopyalayıcıların, rastlantısal olmayan hayatta kalışlarının ürünüdür. Şurası çok açıktır ki, eğer Darwinizm, zannedildiği gibi sadece şansa dayalı bir teori olsaydı, işe yaramazdı.”
Richard Dawkins

“Yaratılışçılık yanlıştır. Tümüyle, açıkça ve kesinlikle yanlıştır. Daha da gidebilirim. Yanlışlığın dereceleri vardır. Yaratılışçılar ölçeğin en dibindedir. Kendi pozisyonlarının doğruluğunu iddia edebilmek için, bilinen tüm entrikaları kullanırlar. Hatta pek çok kez, açıkça, dürüstlükten uzaklaşırlar. Bilimsel yaratılışçılık sadece yanlış değildir, aptalca bir şekilde imkansızdır. İnsan düşüncesinin grotesk bir parodisi ve insan zekasının açık bir yanlış kullanımıdır. Kısacası, inançlı biri için, yaratılışçılık teorisi Tanrı’ya hakarettir.”
Michael Ruse

“Tanrı dünyamızdan kötülükleri ya atmak istiyor da atamıyor, ya atabilir ama atmak istemiyor, ya ne atabiliyor ve atmak istiyor.”
Papaz Lactantius

“Sonsuz bir varlık kendisini sınırlayacak mekanda ve zamanda bulunamaz. Öyleyse hiç bir yerde değildir, hiç bir yerde olmayan şey de yok demektir.,”
Gorgias

“Tüm dinler beni hasta ediyor. Din insanları ayırdı. Geniş bir şapka giyip elinde duman tüten bir keseyle ortalıkta dolaşan papayla yüzünü beyaza boyayıp bir kayaya dua eden bir Afrikalı arasında bir fark olduğunu sanmıyorum.”
Howard Stern

“Daha dün iman esasları olarak kabul ettiğimiz bir çok şeyi bugün fabl diye anlatıyoruz.”
Michel E. de Montaigne

“Beni kontrol edecek olan o kimdir? Neden Ben sınırsız özgürlükle davranıp, konuşup, yazıp, düşünemiyorum? Evren için ben neyim, ya da, evren, o benim için ne? Yanlışın ve doğrunun, düşüncenin ve adetlerin zincirlerini kim yarattı? Ve ben onları taşımak zorunda mıyım ?”
Robert D. Richardson

“Din kemoterapi gibidir, bir sorunu çözebilir, ama arkasından bir milyon tane daha yaratabilir.”
John Bledsoe

“Tanrı olmadığını ispatlayabileceğimi iddia etmiyorum. Aynı şekilde Şeytan’ın uydurma olduğunu da ispatlayamam. Hıristiyan tanrısı var olabilir, Olimpus’un tanrıları da varolabilir, ya da eski Mısır’ın, ya da Babil’in. Ama bu varsayımlardan hiçbiri diğerinden daha olası değildir. Bunlar, olası bilgilerimizin bile dışında duruyorlar, herhangi birisini ciddiye almak için hiç bir sebep yoktur.”
Bertrand Russell

“Din bir yığın çöpten daha fazla saygıyı hak etmiyor.”
Henry Mencken

“Sizi saçmalıklara inandırabilenler, size katliam yaptırabilirler.”
Voltaire

“Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır.”
Albert Einstein

“Yarattıklarını cezalandıran ve ödüllendiren ya da bizim yaşayacağımız bir irade türüne sahip bir tanrı düşünemiyorum. Bedensel ölümden sonra kişinin yaşamını sürdürdüğüne ne inanırım, ne de inanacağım…”
Albert Einstein

“Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam.”
Friedrich Nietzsche

“Tanrılar kötülükleri yeryüzünden kaldırabilir mi veya kaldıracak mı veya istese de kaldırabilir mi; yoksa bunu yapamaz mı, yoksa yapmayacak mı, veya nihayette Tanrılar hem yapabilir ve hem de yapmak istiyorlar mı?.. Eğer Tanrılar yeryüzünden kötülükleri kaldırmak istiyorlar da kaldıramıyorlarsa o zaman onlar her şeye gücü yeten değillerdir. Eğer yapabilirler de, yapmak istemiyorlarsa o zaman onlar iyiliksever değillerdir. Eğer onların kötülüğü kaldırmaya ne güçleri ne de istekleri varsa o zaman onlar ne her şeye gücü yeten, ne de iyilikseverlerdir. Ve son olarak eğer Tanrı’lar kötülüğü kaldırma gücüne sahipseler ve kaldırmayı istiyorlarsa o zaman kötülük nasıl ortaya çıkmıştır?”
Epiküros

“Din hiçbir işe yaramaz; gece yarısı karanlık bir mahzende orada olmayan siyah kediyi aramaktır.”
Robert Heinlein

“Bilim adamlarının kesinliği yok ama delilleri var. Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var.”
Ashley Montagu

“Kuzey Afrika’daki zenci bir kadının resmiydi. Korkunç bir kuraklık yaşıyorlardı. Ve ölü bebeğini kucağında tutup olabilecek en üzgün ifadeyle gökyüzüne bakıyordu. Resme baktım ve düşündüm: “Bu kadının tek ihtiyacı olan şey yağmurken merhametli ya da sevgi dolu bir tanrıya inanabilmek mümkün mü?”
Charles Templeton

“Eğer Tanrı konuştuysa, niye herkes ikna olmadı?”
Percy Bysshe Shelley

“Eğer kötülükler yok edilecekse, biz yok etmeliyiz. Eğer köleler serbest bırakılacaksa, bize serbest bırakmalıyız. Eğer yeni gerçekler keşfedilecekse, biz keşfetmeliyiz. Eğer elbisesizler giydirilecekse; açlar doyurulacaksa, adalet yerini bulacaksa; işçilik ödüllendirilecekse; batıl akıldan kovulacaksa; korunmasızlar korunacaksa ve sonunda doğruluk zafer kazanacaksa bunların hepsi insanların eseri olmalı. Geleceğin büyük zaferleri insanlık tarafından kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı.”
Robert Ingersoll

“Çağlar boyunca, güçlü zayıfı ezdi; kurnaz ve kalpsiz, aptal ve masum olanları tuzağa düşürdü ve köleleştirdi, ve insanlık tarihinde, hiçbir yerde, hiçbir Tanrı ezilenlerin yardımına koşmadı.”
Robert Ingersoll

“Komşumun, 20 tanrı var demesi veya hiç tanrı yok demesi bana hiçbir zarar vermez. Ne cebimden para çalar, ne de bacağımı kırar.”
Thomas Jefferson

“Ahlak, size ne söylenirse söylensin doğru olanı; din, doğru ne olursa olsun, size söyleneni yapmaktır.”

“Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.”
Anatole France

“Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır; ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.”
Arthur Schopenhauer

“İnançlı bir insanın şüpheci bir insandan daha mutlu olması, sarhoş bir insanın ayık birinden daha mutlu olmasından farklı değildir.”
George Bernard Shaw

“Din olmasaydı nasıl, dünya üzerinde milyonlarca insan bir doların altında yaşamaya devam edebilirdi?!
Din olmasaydı, evini sel basan ve herşeyi yitip giden bir adam nasıl, ”önemli değil buda allahtandır” derdi?!
Din olmasaydı nasıl, iftar çadırlarına mahkum olmuş insanlar haklarını aramak yerine, şükredebilirdi?!
Din olmasaydı nasıl, gerici geleneklerin kader olarak dayatıldığı kızlar isyan etmek yerine, boyun eğebilirdi?!
Din olmasydı, kötülükten uzak durması için illa korkutulmaya ihtiyaç duyan bir insan modeli nasıl meşrulaşabilirdi?!
Din olmasaydı, bir başka insanın öldürülmesi nasıl meşrulaşabilirdi?!
Din olmasaydı, insanların korku ve özlemleri nasıl bu kadar ustaca sömürülebilirdi?!
Din olmasaydı nasıl, insanlar iyi veye kötü hakkında vicdanlarına bakmak yerine bindörtyüz yıllık kitaplara bakarlardı?!
Din olmasaydı vicdanlar nasıl ipotek altına alınırdı?!
Din olmasaydı nasıl, maddi temelleri bulunan ve değiştirilebilir olan pekçok olumsuzluk, göklere havale edilip dokunulmaz kılınabilirdi?!”

“İcelim cunku ne nereden geldigimizi biliyoruz ne de nicin geldigimizi;
icelim cunku ne gitme sebebini biliyoruz ne de ne zaman gidecegimizi.”
Ömer hayyam

“Gunumuzde, dunyadaki temel sorun, aptallarin kendilerinden son derece emin, akillilarin ise devamli suphe icinde olmalaridir.”
Bertrand Russell

“Küçükken her gece, bana bir bisiklet vermesi için tanrıya dua ederdim,
bir gün tanrının calışma prensibinin böyle olmadığını farkettim.
Gidip bir bisiklet çaldım ve tanrıya beni affetmesi için dua etmeye başladım.”
Al Capone (Ünlü Mazya lideri)

“İncil denilen kitaba gelince, ona Tanrının sözü demek, tanrıya küfür etmek. Yalanların, çelişkilerin kitabı; kötü zamanların ve kötü insanların hikayesi. Bütün kitapta sadece birkaç tane iyi karakter var.”
Thomas Paine

“Hristiyanlık, şu güne kadar Dünyayı enfekte etmiş en gülünç, en absürd ve en kanlı dindir.”
Voltaire

“Din, sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir alet.”
Napolyon

“Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.”
Abu’l-AlaAl-Ma’arri (Suriyeli bir Şair)

“İnanıyorum ki dünya eşcinsellere karşı yapılan bu cadı avını bir gün yargılayacak. Sözde ahlaklı insanlar tarafından masum gruplara karşı yapılan inanılmaz bir adaletsizlik olarak İspanyol Enginizisyonunu ve Nazi toplama kamplarını yargıladığı şiddetle yargılayacak. Hem Kilise, hem de Naziler iyi bir iş yaptıklarına inanıyorlardı.”
N. McLean

“Duyarlı her insan, onurlu her insan Hristiyanlık tarikatına dehşetle bakmalıdır.”
Voltaire

“Bilim bize öğretebilir, ve sanırım kendi kalplerimiz de bize artık etrafta hayali destekler aramamamızı, göklerde müttefikler yaratmamamızı ama bunun yerine bu dünyayı, kilisenin yüzlerce yıldır yaptığı yer yerine, yaşamak için uygun bir yer haline getirmek amacıyla kendi çabalarımızı kullanmamız gerektiğini artık öğretebilir.”
Bertrand Russell

“İnsan en acımasız hayvandır. Trajedilerde, boğa güreşlerinde ve haça germelerde şu güne kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi için cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi cennetiydi.”
Friedrich Nietzsche

“Ne zaman dindar bir insanla konuşsam, ellerimi yıkayasım geliyor.”
Friedrich Nietzsche

“Ben Hristiyanlığa bir büyük lanet, bir büyük gerçek ahlaksızlık, hiçbir yok edicinin yeterince zehirli, sinsi ve dar olamayacağı bir intikam içgüdüsü derim. İnsanlığın ölümcül bir kara lekesi derim.”
Friedrich Nietzsche

“Hristiyanlıkta ne din, ne ahlak hiçbir noktada gerçekle bağlantı kurmuyor.”
Friedrich Nietzsche

“Hristiyanlığın dünyayı kötü ve çirkin bulma çözümü, dünyayı kötü ve çirkin yaptı.”
Friedrich Nietzsche

“İnsan temiz hava almak istiyorsa kiliseye gitmemeli.”
Friedrich Nietzsche

“Kilise tabanlı organize olmuş her toplum için günah vazgeçilmezdir; onlar güç için en güvenli silahlar; rahipler günahlarla yaşar; onlar için “günah işlemek” olgusu gereklidir.”
Friedrich Nietzsche

“Kendine ve başkalarına karşı duyulan acımasızlık Hristiyanlık; farklı düşünenlere karşı nefret; zulmetme isteği. Dünyanın efendilerine ve asillere karşı ölümcül düşmanlık, bu da Hristiyanlık. Akla, gurura, cesarete, özgürlüğe, aklın özgürlüğüne karşı duyulan nefret Hristiyanlık; duygulara, duyguların zevkine, zevke karşı duyulan nefret, genelde, Hristiyanlık.”
Friedrich Nietzsche

“Bir insan İncil’i okurken eldiven giyse iyi yapar. Bu kadar pisliğin birarada bulunması insana bunu yaptırmayı zorluyor.”
Friedrich Nietzsche

“İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası?”
Friedrich Nietzsche

“Bir insanın Hristiyan olması için özgür olması gerekmez. Hristiyan olabilecek kadar hasta olması gerekir.”
Friedrich Nietzsche

“Bütün bunlara inanabildiğini düşünürsek, sıradan bir Hristiyan acınacak bir figür, üçe kadar kadar bile sayamayan, ve bunun yanında, zihinsel yetersizliği yüzünden Hristiyanlığın ona söz verdiği cezayı bile hak etmeyen biridir.”
Friedrich Nietzsche

“Hristiyan inancı başından itibaren, kurban etmek: bütün özgürlüğün, değerin, özgüvenin kurban edilmesi; aynı zamanda teslimiyet, kendini küçük düşürmek ve kendini yok etmek…”
Friedrich Nietzsche

“İki büyük Avrupa narkotiği: Alkol ve Hristiyanlık.”
Friedrich Nietzsche

“Hristiyanlık acı çekmeyi bulaşıcı hale getiriyor.”
Friedrich Nietzsche

“Gençliği bozmanın en iyi yolu, onlara, kendileriyle aynı düşünenlere, kendilerinden farklı düşünenlerden daha çok değer vermelerini söylemektir.”
Friedrich Nietzsche

“Hristiyanlığı mahkum ediyorum. Ona karşı, bir suçlayıcının kelimelere dökebileceği en kötü suçları yüklüyorum. Bana göre o hayal edilebilecek en büyük ahlaksızlık. Ahlaksızlığının dokunmadığı hiçbir şey yok. Her değerden bir değersizlik, her gerçekten bir yalan, her doğruluktan, dürüstlükten bir günah çıkarmış. Biri çıksın da cesaret ediyorsa bana insancıl kutsamalarından bahsetsin! Acıdan ve kederden kurtulmak onun prensiplerine aykırı. Acıyla ve kederle yaşıyor: kendini yaşatmak için acı ve keder yaratıyor. Orijinal günah fikrini yarattı. İşe yaramaz ve adi olanların kinini saklamak için ruhların tanrı karşısında eşitliğini yarattı. Kendi kendini bozma sanatını, her iyi ve temiz içgüdüden iğrenme ve onları küçümsemeyi yarattı. Parazitlik onun başlıca işi. Zayıf kutsallık idealiyle, bütün hayat umuduna ve sevgisine karşı savaşıyor. Her gerçekle pazarlık edebilmek için “öteki dünyayı” yaratıyor. Haç; hayatın kendisine karşı, sağlık, güzellik, iyilik, cesaret, zeka ve yardımseverliğe karşı kurulan komplonun buluşma noktası.”
Friedrich Nietzsche

“Tanrınız öldü ve sadece cahiller ağladı. Ve eğer cehenneme inanıyorsanız, o zaman orada görüşürüz!”
Friedrich Nietzsche

“İnanç, şüphesiz, şu güne kadar dağları yerinden oynatamadı. Ama hiç dağ olmayan yere dağlar koyabilir.”
Friedrich Nietzsche

“Ruhunda sukunete kavuşmak ve mutlu olmak isteyen insanlar inanmalı ve iman etmelidirler. Ama hakikatın peşindeki insanlar iç huzurundan feragat etmeli ve yaşamlarını bu sorgulamaya adamak; kendisi ve hayatla yüzyüze gelmekten korkmamak zorundadır.”
Friedrich Nietzsche

“Cezalandırma isteği çok olan kimseye güvenmeyin.”
Friedrich Nietzsche

“İman dolu bir insan, basitçe net ve gerçekçi düşünme yeteneğine kaybetmiş (veya hiç sahip olmamış) kişidir. Sadece aptal değildir; aslında hastadır. Daha da kötüsü tedavi edilemez.”
Henry Mencken

“Yaratıcımızın ajanı olarak hareket ettiğime inanıyorum. Yahudilerle savaşarak, Tanrının işini yapıyorum.”
Adolf Hitler

“İnsanın düşünememesi liderlerin için ne büyük şans.”
Adolf Hitler

“Din insanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. Onunla veya onsuz, iyi insanlar iyi işler, kötü insanlar kötü işler yapabilirler. Ama iyi insanlara kötü işler yaptırmak dinin işidir.”
Steven Weinberg

“Günah sadece başka insanlara gereksiz yere zarar vermektir. Diğer tüm günahlar icat edilmiş saçmalıklardır. Kendi kendine zarar vermekse günah değil, aptallıktır.”
Robert Heinlein

“Din bir saçmalık.”
Thomas Edison

“”Bir gün köprüde yürüyordum ve köprünün kenarında kendisini aşağı atmak üzere olan bir adam gördüm. Yanına gidip bağırdım: “Dur! Yapma! “Neden yapmayayım?” dedi “Çünkü yaşanacak çok şey var”. “Mesela ne?” dedi. “Peki, sen ateist misin yoksa inançlı mısın?” “İnançlıyım” dedi. “Ben de” dedim. “Hristiyan mısın, Müslüman mısın, Musevi misin, Budist misin, Hindu musun?” “Hristiyanım” dedi. “Ben de” dedim. “Katolik misin Protestan mısın?” “Protestanım dedi. “Ben de” dedim. “Anglikan mısın, Baptist misin?” “Baptistim” dedi. “Woow ben de” dedim. “Tanrının Baptist Kilisesine mi yoksa Efendimizin Baptist Kilisesine mi üyesin?” “Tanrının Baptist Kilisesine üyeyim” dedi. “Ben de” dedim. “Orijinal Tanrının Baptist Kilisesine mi yoksa Reformcu Tanrının Baptist Kilisesine mi üyesin?”. “Reformcu Tanrının Baptist Kilisesine üyeyim” dedi. “Ben de” dedim. “Reformcu Baptist Kilisesi, 1879 Reformuna mı yoksa Reformcu Baptist Kilisesi, 1915 Reformuna mı üyesin?” “Reformcu Baptist Kilisesi, 1915 Reformuna üyeyim” dedi. “O zaman geber, seni dinsiz kafir” dedim ve onu aşağı ittim!””
Emo Philips

“Hristiyanlık, insana doğan en saptırılmış sistemdir.”
Thomas Jefferson

“Hristiyanlığın bütün anlatmak istediği, herkesin, Charles Manson’dan Teresa Anneye kadar, cehenneme gideceğidir.”
Sean Ningen

“Dünyaya baktıkça insancıl düşüncedeki her ilerlemenin, ceza yasalarındaki her gelişmenin, savaşları azaltmak için atılan her adımın, renkli ırklara daha iyi davranılması için atılan her adımın, köleliğin azaltılmasının, dünyada var olan her türlü ahlaki ilerlemenin organize kiliseler tarafından muhalefete uğradığını görürsünüz. Kesin olarak söyleyebilirim ki, Hristiyanlık dini, kiliselerindeki organizasyonuyla, şu güne kadar ve hala dünyadaki ahlaki ilerlemenin başlıca düşmanıdır.”
Bertrand Russel

“Afganistan’ı yönetenler Usama Bin Laden’i korurken, Italya, biz Batılı günahkarları aynı şekilde kınayan ve yıkıcı demeçleriyle şiddeti provake eden bir başka çok güçlü dinci fanatiği koruyor. Evet, tam burada, Avrupa’nın ortasında! İşte Papa 2. John Paul, sıradışı kökten dinci bir Hristiyan ve dünya genelindeki gangsterleri eşcinsellere karşı nefret cinayeti işlemeye teşvik eden adam!”
Michelangelo Signorile

“İncil’in verdiği tüm zararları düşündükçe, ona denk bir şeyler yazmayı umut edemiyorum.”
Oscar Wilde

“Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde Hristiyanlık dini üzerine kurulmamıştır.”
George Washington

“İncil benim kitabım değil ve Hristiyanlık benim dinim değil. Hristiyan dogmasının bu uzun, karmaşık ifadelerine asla katılamam.”
Abraham Lincoln

“Hristiyanlık ne aptal bir din.”
Gore Vidal

“İsa’nın masalları bizim için çok karlı oldu.”
Papa 5. Leo

“Aslında, eğer İsa önüme çıksaydı, ben de Nietzsche gibi, onu bir solucan gibi ezmekte tereddüt etmezdim.”
Che Guevara

“Misyonerlerin Afrika’ya gelmeleriyle ilgili, iyi bilinen bir hikaye vardır. Onların İncil’i vardı ve bizim, yerlilerin, toprağı vardı. Bize “Hadi dua edelim” dediler ve boynumuzu eğip gözlerimizi kapadık. Gözlerimizi açtığımızda, artık İncil bizim, toprak onların olmuştu.”
Desmond Tutu

“Dünyanın evrenin merkezi ve hareketsiz olmadığı ama günlük olarak döndüğü düşüncesi saçma ve hem felsefi hem teolojik olarak yanlış ve en azından bir inanç hatası.”
Katolik Kilisesinin Galileo Galilei’e karşı verdiği karar

“Dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemek İsa’nın bakireden doğmadığını iddia etmek kadar yanlıştır.”
Kardinal Bellermine, 1615, Galileo’nun yargılanması sırasında

“Tek dostum EFENDİMİZ İsa’yla konuşuyorum! Biliyorum İSA benim küçük çocuklara karşı korkunç arzularımı anlıyor. Ve küçük çocukları öldürmemin ana sebebi, toplumumuzun çocukların kendi aralarında ve başkalarıyla seks yapmasına KARŞI olması! Çocukların SEKS yapabilmeleri gerektiğine inanıyorum! Ve bunu Yüksek Mahkeme’ye kadar savunabilirim! SEKS İsa’nın bize sunduğu büyük bir HEDİYE!!!!”
Freddy Goode (Küçük çocukları öldüren ABD’li seri katil)

“Puritanlar ayı dövüşlerinden nefret ediyordu. Ayıya acı çektirdiği için değil, ama izleyenlere zevk verdiği için.”
Thomas Babington Macaulay

“Din, insanın alt üst olmuş kendi hayal gücüyle yarattığı var olmayan yaratıkların korkusuyla, insanın yargılama yeteneğini yok ederek, bütün akli yeteneklerini kaybettirdi ve insanı en sefil, acınası köle haline getirdi.”
Robert Owen

“Tarihte hiçbir din, hiçbir dönemde rasyonel bir temele sahip olmadı. Din, yardım olmadan billinmeyenle başa çıkamayacak kadar zayıf insanların koltuk değneğidir.”
Robert Heinlein

“Yaratılışçılar, bir teoriyi, bütün gece sarhoş olduktan sonra hayal ettiğin bir şeymiş zannediyorlar.”
Isaac Asimov

“Hayvanların dinin ve büyünün böyle absürd ve genellikle korkunç aptallıklarını yaptıklarını asla göremezsiniz. Sadece insan böyle mantıksızca davranır. Bu onun zeki, ama yeterince zeki olmaması yüzünden ödemesi gereken bedeldir.”
Aldous Huxley

“Eğer Tanrı gerçekten yoksa, onu yaratmamız gerekir.”
Voltaire

“Eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmemiz gerekir.”
Mikhail Bakhunin

“Dindar insanlar, tanrılarının sevgisi veya dinlerinin emirlerinin güzelliği hakkında ne söylerse söylesin, eğer davranışları başkalarına karşı yıkıcıysa ve şiddet doluysa, eğer başkalarına acı çektiriyorsa, biliniz ki o din yozlaşmıştır ve reform ciddi bir şekilde gereklidir.”
Charles Kimball

“Dinin olmadığı bir dünya hayal edin.
İntihar bombacılarının, 9/11’in, 7/7’nin, Haçlı Sefeleri’nin, cadı avlarının, Barut Komplosunun, Hintliler ve Pakistanlıların ayrılmalarının, İsrail-Filistin savaşlarının, Sırp-Hırvat-Müslüman katliamlarının, ‘İsa katilleri’ yakıştırmasıyla Yahudilere yapılan eziyetin, Kuzey İrlanda ‘sorunlarının’, ‘namus cinayetlerinin’, saf insanların paralarını ellerinden alarak onları soyup soğana çeviren parlak takım elbiseli, kabarık saçlı televanjelistlerin olmadığını hayal edin. Antik heykelleri yıkıp yok eden Taliban’ın olmadığı, kafirlerin halk içinde kafalarının kesilmediği, kadınların vücutlarının birkaç santimetresini gösterdikleri için kırbaçlanmadığı bir dünya hayal edin…”
John Lennon

“Din şu an kadınların ilerlemesi önündeki ilk engel. Din insanları geriye götürüyor, bilime ve gelişmeye karşı çıkıyor. Din insanları doğa üstü güçlerin korkusuyla yutuyor. İnsanların mutluluğuna engel oluyor ve tercihlerini yaşamalarına asla izin vermiyor.”
Teslime Nesrin

“Din . . . temel olarak korkuya dayanır … bilinmeye karşı duyulan korku, yenilgi korkusu, ölüm korkusu. Korku her acımasızlığın anasıdır ve o yüzden acımasızlık ve dinin el ele gitmesine şaşılmamalı. Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum.”
Bertrand Russell

“Tedavi edilemez derecede dindar, birçok insanın ruhi durumu.”
Thomas Edison

“Din gerçek sefaletin ifadesi, gerçek sefalete karşı protesto, ezilen yaratıkların iç geçirmesi, kalpsiz bir dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu… İnsanların afyonudur.”
Karl Marx

“Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan.”
Erich Fromm

“Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez.”
J. Benbasset

“Din o kadar absürd ki embesilliğe yakın.”
Henry Mencken

“Cevapları diz çökerek, ve gözleri kapalı arayanlardan daha cahil ve işe yaramaz insanlar yoktur.”

“İnanmak, düşünmekten kolay. Bu yüzden, düşünenden çok inanan var.”
Bruce Calvert

“Eğer Kuran, Allah’ın varlığını ispatlıyorsa; çizgi romanlar da Supermen’in varlığını ispatlıyor.”

“Putların, Kabenin istediği: Kölelik; Çanların, ezanın dilediği: Kölelik; Mihraptı, kiliseydi, tespihti, salipti, Nedir hepsinin özlediği? Kölelik.”
Ömer Hayyam

“Bilginin kısa yolu olduğu iddia edilen iman, sadece aklı yok etmenin kısa yoludur.”
Ayn Rand

“Bana öyle görünüyor ki herkesin bilinen tüm dinlerden ayrılma görevlerini yerine getirmenin zamanı geldi.”
John Stuart Mill

“Kişi incelerse dinin her savunuluşunda mantığa bir saldırı bulur.dini kucaklamak, aklı terk etmektir.”
George Smith

“Batı dünyasında ve bu ülkedeki en korkutucu şey, bilimsel olarak yanlış şeylere inanan insanların sayısı. Eğer biri gelip bana dünyanın 10.000 yaşından genç olduğunu söylerse, bence bir psikiyatriste gözükmeli.”
Francis Crick

“Din: Umut ve korkunun çocuğu; cahil olana bilinemeyenin doğasının açıklaması.”
Ambrose Bierce

“Hatalı insanları yaratıp, sonra onları kendi hataları yüzünden suçlayan her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir Tanrı hikayesinin mantığını sorgulamamız gerekir.”
Gene Roddenberry

“Korku beyni felce uğratır. İlerleme cesaretten doğar. Korku inanır, cesaret şüphe eder. Korku yere düşer ve dua eder. Cesaret ayakta durur ve düşünür. Korku kaçar, cesaret ilerler. Korku barbarlıktır, cesaret uygarlık. Korku tanrılara, şeytanlara, ruhlara inanır. Korku dindir. Cesaret bilim.”
Robert Ingersoll

“Çağlardan beri, bir tarafta aklın ve düşüncenin izinde birkaç cesur insan ve diğer tarafta cahil büyük bir dindar kitle arasında ölümcül bir çatışma devam ediyor. Bu, bilim ve imanın savaşı. Çok az insan mantığa, onura, adalete, özgürlüğe, bilinene ve bu dünyadaki mutluluğa; bir çoğu önyargıya, korkuya, mucizelere, köleliğe, bilinmeyene ve ölümden sonraki sefalete güvendi. Çok az kişi “Düşün”, bir çok kişi “Diz çök ve iman et!” dedi. İlk şüphe ilerlemenin beşiği oldu, ve bu ilk şüpheden, insan ilerlemeye başladı.”
Robert Ingersoll

“Dinsizler, tarihin her çağında insan hakları için savaştı, ve her zaman özgürlüğün ve adaletin korkusuz avukatı oldular.”
Robert Ingersoll

“Dini inançlar insanlık tarihi boyuncu güçlü bir negatif güç oldu. Çok acı çektirip sorun çıkardılar ve ilerlemek, gelişmek, özgürleşmek isteyen insanların yoluna çıktılar.”
A C Grayling

“Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümlerin geldiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fenin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümlerin geldiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medeni bir bir millet nazariyle bakılabilir mi?”
Mustafa Kemal Atatürk

“Dünyaca malum olmuştur ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Din adamları ne yapar? Ortalıktaki beyinsizleri hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak hayatını kazanır. Bu romatizma için yılan-yağı satan bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksız bir iş.”
Henry Mencken

“Eğer dünya en parlak dahilerinin, bunlar içinde halkın bilgelik ve erdemlik kanısında bile en seçkin olanların din konusunda tamamen şüpheci olduğunu bilseydi şaşkınlıktan dona kalırdı.”
John Stuart Mill

“Doğal dünyada her yıl çekilen acı düşünülebilir makul sınırların ötesinde. Benim bu cümleyi kurduğum dakika içinde, binlerce hayvan canlı canlı yeniyor, başka bir sürü hayvan hayatları için kaçıyor, korkuyla bağırıyorlar, diğerleri acımasız parazitler tarafından yavaşça tüketiliyor, her türden binlercesi açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölüyor. Ve öyle olmalı. Eğer bolluk dönemi olursa, bu gerçek, açlık ve sefalet tekrar gelene kadar nüfusta otomatik olarak bir artışa yol açacaktır. Elektronlarla, bencil genlerle, kör fiziksel güçlerle ve genetik kopyalamayla dolu bir evrende bazı insanlar acı çekecek, bazıları daha şanslı olacak ve bunda asla bir ritim, bir mantık veya bir adalet bulamazsınız. Gözlemlediğimiz evren, eğer bir dizayn, bir amaç, bir kötülük, bir iyilik yoksa ama sadece acımasız bir aldırmazlık varsa bekleyebileceğimiz özelliklere sahip.”
Richard Dawkins

“Bütün dinlerin virüslerin salgınına çok benzer bir akıl hastalığı olduğunu düşünüyorum. Din mükemmel bir kültürel yapı. Ama bu onu gerçek yapmıyor ve beni gerçek ilgilendiriyor. Çiçek virüsü mükemmel bir virüs. İşini çok güzel yapıyor. Ama bu onun iyi olduğu, ve yok olmasını istemediğim anlamına gelmiyor.”
Richard Dawkins

“AIDS, deli dana, ve bunun gibi bir çok hastalık hakkında kıyamet habercisi yorumları yapmak modaya çok uygun. Ama diyebiliriz ki iman, çiçek virüsüyle kıyaslanabilecek kadar, dünyanın en büyük şeytanlarından biri ama yok edilmesi daha zor.”
Richard Dawkins

“Dünyadaki bütün tarikatlar içinde, esrarengiz bir rastlantıyı görüyoruz: ezici bir çoğunluk sadece ailesinin ait olduğu tarikatı seçiyor. En iyi delile, en iyi mucizelere, en iyi ahlaki yapıya, en iyi ibadethaneye, en iyi müziğe sahip olanı değil: iş tezgahdaki dinlerden bir tanesini seçmeye gelince, dinlerin potansiyel erdemleri, aile etkisinin yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu açık bir gerçek ve kimse de inkar edemez. Ama bunun nedensiz doğasını çok iyi bilen biri, bir şekilde dinine sıkıca bağlanıyor, hem de öyle bir fanatiklikle ki, başka bir dine inananı öldürmeye hazır olarak.”
Richard Dawkins

“Bu benim inancım: Mutluluk tek iyilik; akıl tek meşale; adalet tek ibadet, insanlık tek din, ve sevgi tek rahip.”
Robert Ingersoll

“Çalışan iki el, dua eden binlerce elden daha çok iş yapar.”

“Bilimde sıklıkla bir bilim adamı “Evet, bu gerçekten güzel bir argüman, ben hatalıyım” deyip sonra kendi fikrini değiştirir ve eski fikrini ondan bir daha asla duyamazsınız. Bilim adamları bunu gerçekten yapar. Olması gerektiği kadar sık olmaz, çünkü bilim adamları da insan ve değişim bazen acı çektiricidir. Ama her gün olur. Bunun gibi bir şeyin siyasette veya dinde en son ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum.”
Carl Sagan

“Kutsal fikri basitçe herhangi bir kültürdeki en muhafazakar fikirlerden biridir, çünkü diğer fikirleri, şüpheyi, ilerlemeyi, değişimi, suç haline getirir.”
Salman Rüşdü

“Dünyada şu an Adem ve Havva hikayesine inanan zeki bir erkek veya kadın kaldı mı? Eğer ona inanan birini bulursanız kafasına hafifçe vurarak tıklatın ve bir yankı duyacaksınız. Kiralık boş bir oda var.”
Robert Ingersoll

“Büyük Angelo’nun, bir kiliseyi dekore ederken, terlik giymiş birkaç melek çizdiği söylenir. Bir kardinal, resme bakıp sanatçıya sormuş: “Kim şu güne kadar terlikli melek görmüş?” Angelo, başka bir soruyla cevap vermiş: “Kim şu güne kadar çıplak ayaklı melek görmüş?”
Robert Ingersoll

“Muayeneye gelen tesettürlü kızlarımız ve kadınlarımız soyununca, dayanılmaz bir ter kokusu yayılır. Memelerinin altı kırmızı ve kokulu bir sıvı ile kaplıdır. Din uğruna eliniz ıslanır, mideniz bulanır. Türbanları yumurta gibi sert olsun ve dik dursun diye, eski röntgen filmlerini kesip, iki kat eşarbın altına koyuyor bazıları. Başlarını açtıklarında, baş derileri, havasızlıktan suları akan, cılk yaradır. Ve bizden, yani hekimlerden, tam da bu yaralar için tedavi isterler. Dünyada bu kadar iğrenç bir manzara ile karşılaşmamışsınızdır Mine Hanım. D vitamini eksikliğinden geçtim, fındık kadar beyni olan erkek zihniyetinin marifeti bu işte! Yeryüzünde kadınlarına bunu reva görürken, öbür dünyada açık saçık hurilerin hayali ile yaşamak yetiyor o zihniyete!..”
Bir Kadın Doktor

“İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı.”
Henry Mencken

“Tanrının sevgisinden en çok bahsedenler, tarih boyunca insan özgürlüğüne ve mutluluğuna en derin nefreti gösterdi.”
E. Haldeman-Julius

“İyi sıfatını, yarattıklarına uyguladığım zaman benim aradığım niteliklere sahip olmayan hiçbir varlığa “iyi” demem. Ve eğer böyle bir varlık ona bunu demediğim için beni cehenneme yollayacaksa; giderim.”
John Stuart Mill

“İnsanın laneti, ve neredeyse yaşadığı tüm trajedilerin sebebi, onun muazzam, inanılmaza inanabilme kapasitesidir.”
John Stuart Mill

“Amerika’da devlet okullarında hiçbir dinin öğretilmesi gerektiğine inanmıyorum.”
Thomas Edison

“Aptallar! Siz tanrıyı bilinçli bir varlık sanıyorsunuz. Tanrı bir gücü ifade etmek için kullanılır. Bu güç hiçbir şeyi yaratmadı, sadece işlerin yolunda gitmesine yardımcı oluyor. Dualara cevap vermiyor, ama size bir problemi çözmeniz için yol gösterebilir. Sizi etkileme gücü var, ama sizin adınıza karar veremez.”
Diogenes

“Bir zamanlar dünyayı din yönetiyordu. Şimdi o zamanlara “Karanlık Çağlar” deniyor.”
Ruth Hurmence Green

“En kanlı, en vahşi savaşlar dini nefrete dayanarak yapıldı. Ki bunda benim için bir sorun yok. Ne zaman bir grup kutsal insan dışarı çıkıp birbirini öldürmek istese, ben mutlu bir adam olurum.”
George Carlin

“Ey Aptal insan! Daha bir solucan bile yapamayan ama Tanrıları düzinelerce yapan!”
Michel Montaigne

“İnanıyorum ki din, genel olarak konuşuyorum, insanoğluna bir lanet oldu. Ahlaki taraftaki makul ve abartılan hizmetleri, temiz ve dürüst düşünceye verdiği zararın çok gerisinde kaldı.”
Henry Mencken

“İnsanlık düşmanı üç din ortaya çıktı: Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Bunlar gök-tanrı dinleri. Tamamen ataerkiller (Tanrı her şeye gücü yeten baba) ve bu yüzden gök-tanrı ve onun dünyalı delegelerinin etkisinde kalan ülkelerde 2000 yıldır kadın düşmanlığı var. Gök-tanrı kıskanç tabi ki. Yeryüzündeki herkesden tam itaat bekliyor çünkü o tek bir kabile için değil bütün insanlar için orada. Ona karşı gelenler onun dinine inandırılmalı veya öldürülmeliler. Sonuçta, totalitaryanizm gök-tanrının amaçlarına hizmet edebilecek tek politik sistem. Herhangi bir liberal hareket onun ve dünyalı delegelerinin otoritesini tehlike altına sokuyor. Tek tanrı, tek kral, tek papa, fabrikada tek usta, evde tek baba-lider.”
Gore Vidal

“Irkımızın en uygar kesiminde din inancının kaybolması, çocukluktan olgunluğa doğru atılan bir adım.”
Charles Eliot Norton

“Düşünen her insan ateisttir.”
Ernest Hewingway

“Ateizmin bir dulun gözyaşlarını durdurduğunu hiç görmedim. Ateizmin yalnız bir anneyi rahatlattığını hiç görmedim. Ateizmin üzgün bir babanın ruhunu rahatlattığını asla görmedim. Ve ateizmin asla umutsuza umut, günahkara af, ve isteyenlere merhamet ve güzellik verdiğini asla görmedim. Ateizm şüphesiz ruhumuzun özlemle istediği bir şeyi inkar ediyor! Bir cevabı.”
Logan McAdams

“Kuzey İrlandalılara ateist olduğum söylendiği zaman dinleyicilerden yaşlı bir kadın ayağa kalkıp sordu: “Tamam, ama inanmadığınız Katoliklerin Tanrısı mı yoksa Protestanların Tanrısı mı?”
Quentin Crisp

“Eğer ateizm dinse, sağlık hastalıktır.”
Clark Adams

“Eğer ateizm dinse, çıplak ayak, ayakkabıdır.”
Brad Mac Donald

“İnsanlar gökte bir diktatöre taparken dünyada çok az özgürlük olabilir.”
Robert Ingersoll

“Ben polyateistim. İnanmadığım bir sürü tanrı var.”
Dan Fouts

“Töre, dahilerin başbelası, aptalların idolüdür.”
Thomas Fuller

“Geleneksel Değerler: Milletimizi çimento gibi birbirine bağlayan değerler: bilinmeye karşı duyulan korku; ortodoks olmayana karşı duyulan nefret; anti-entellektüellik; ırkçılık; cinsiyetçilik; eşcinsel düşmanlığı; cinsel bastırma; insan vucudundan iğrenme ve korkma; “ahlaklı” olanların iğrenç cinsellik takıntısı; acının sadistçe eziyetinden zevk alma; bir cehalet-iyidir, akıl-değil-iman felsefesi; imanı gerçeklere tercih etme, çoğunluğun zorbalığına körü körüne inanma; sansür; enayilik; hükümeti düşünmeden destekleme, özellikle de savaş zamanlarında; katliama sevinmek; güçlü liderleri koyun gibi özlemek; yılışıklık; çevreye ve başkalarına ne zarar gelirse gelsin 1 kuruş para kazanma isteği; üstlere karşı dalkavukluk; astlara karşı kabadayılık; dar Hristiyan “ahlakından” bir santim sapan herkese karşı anlayışsız yaklaşım; “ahlaksız” olana acı çektirme isteği; ve şiddeti, baskıyı, işkenceyi, hapisi ve idamı kullanarak onları “ahlaklı” yapma isteği. Eğer bu geleneksel değerlerimiz olmasaydı, Amerika bugün olduğu yerde olamazdı.”
Chaz Bufe

“Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak.”
Arthur Schopenhauer

“Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz.”
Arthur Schopenhauer

“Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık… ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık.”
Arthur Schopenhauer

“Hiç bir zaman gerçek bir Tanrı’dan nefret etmedim, ama Tanrı’nın insanlarından nefret ettim.”
Marilyn Manson

“Din zehirdir.”
Mao Zedong

“İnsan Tanrı’ya inanmayınca; hiç bir şeye inanmadığını göstermez; herşeye inandığını gösterir.”
Umberto Eco

“Konu saçmalığa geldiğinde,
büyük, en büyük saçmalığa, gelmiş geçmiş en büyük yalan vaatler, ve abartılı iddialar şampiyonuyla karşılaşırız:
Din.
Din kolaylıkla tüm zamanların en iyi yalan hikayesidir. Düşünün bir kere. Din insanları görünmez biri olduğuna, gökyüzünde yaşadığına ve yaptığınız herşeyi günün her dakikasında izlediğine ikna etmiştir. Ve bu görünmez adamın, yapmamanızı istediği 10 şeyi içeren özel bir listesi vardır.. Ve eğer ki bunlardan herhangi birini yaparsanız, sizi özel bir yere gönderecek; ateşlerle dolu, dumanlı, yakıcı, işkenceli, ıstıraplı özel bir yere; ve zamanın sonuna kadar acı çekmeniz, yanmanız, boğazlanmanız,
çığlık atmanız ve ağlamanız için bir yer!…
Ama sizi seviyor.
Sizi seviyor. Sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var. Her zaman paraya ihtiyacı var! O en güçlü, en kusursuz, en bilge, en alim, ama nedense parayı elinde tutamıyor!
Din milyar dolarlarla oynar, hiç vergi ödemez, ve her zaman daha fazlasını ister. (…)”
George Carlin

“Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkezi olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında… İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde… Tahmin etmek zor değil, insanlığı zaaflarından faydalanarak aldatan, sanal gerçekleriyle pohpohlatan olguyu…”
Sigmund Freud

“İncilin etkisi okuyan kişinin cahilliği ile doğru orantılıdır.”
Robert G. Ingersoll

“Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil dine rağmen gelişmiştir.”
Mark Twain

“İncil öyle dediği için yüzyıllarca cadı avcılığı yapıldı. Ölen cadıların kanlarıyla hıristiyan dünyası temizlendi, kilise de bunu teşvik etti. Daha sonra birden bire cadı diye birşeyin hiç varolmadığı ve varolamayacağı anlaşıldı. İnsan bu duruma gülse mi ağlasa mı bilemiyor.”
Mark Twain

“Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.”
Seneca

“Olmayan birşeyle, görünmez birşey arasında çok az fark vardır.”
Delos B. McKown

“Dünyada bilinen tüm tanrısal inançları inceledim ve hepsi masallara ve mitolojilere dayanıyor.”
Thomas Jefferson

“Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü.”
Mark Twain

“Böyle bir tanrı varken, şeytana ne gerek var?”
Robert M. Price

“Bedenden bağımsız bir ruh fikri anlamsız ve boştur.”
Albert Einstein

“Bence temelde ikimiz de dinsiziz. Sadece ben, senden bir tane fazla dini daha reddediyorum. Sen diğer tüm olası dinleri neden reddettiğini anladığın zaman, benim de neden senin dinini reddettiğimi anlarsın.”
Stephen F. Roberts

“Zayıf zihinleri köleleştiren aşağılık önyargıların yol açtığı bütün korkuları üzerinden at. Mantığı bulunduğu yuvasına sıkıca oturtarak düzelt ve her olay ve düşünce için onun mahkemesine başvur. Tanrının varlığını bile cesurca sorgula; çünkü eğer bir tanrı varsa, akla saygıyı gözü kapalı korkudan daha çoktakdir edecektir.”
Peter Carr

“Tanrı yoktur. O, insanların yanlızlığıdır”
Jean-Paul Sartre

“Herşeye gücü yeten Tanrı’nın neden Şeytan’ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele edilmesine gerek var ki? Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı.”
Gene Roddenberry

“Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur.”
Christopher Hitchens

“Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur.”
Voltaire

“Din benim saygı duyduğum herşeye esastan akrşı çıkıyor – cesaret, açık görüşlülük, dürüstlük, adalet, ve hepsinden fazla, gerçeklere olan bağlılığım.”
H.L. Mencken

“Bilinmeyen bir şeyi, bilinenlerle açıklamak mantıksal yordamdır. Bilinen bir şeyi, bilinmeyenlerle açıklamak ise teolojik tuhaflıktır.”
David Brooks

“Öbür dünyalarla uğraşmak aramzıdaki kötülükleri düzeltmez, bu dünyaya odaklanmak bize yardımcı olabilir.”
Walt Whitman

“Din alışkanlığı düşünmekten kaçmanın kolay yoludur.”
Peter Ustinov

“Bir ateistin tanrının olmadığına ilişkin bir kanıt aramasına gerek yoktur. Yalnızca tanrının olup olmadığı sorusunun kurtadamın olup olmadığı sorusu ile hemen hemen aynı seviyede olduğuna inanmaktır.”
John McCarthy

“İnsan tek dine inanan hayvandır. Cennete giden yolu kolaylaştırmak için dünyayı bir cehenneme çevirdi.”
Mark Twain

“Bir şeye sadece duyduğunuz için inanmayın. Bir şeye sadece konuşulduğu veya bir sürü insan tarafından anlatıldığı için inanmayın. Bir şeye dini kitabınızda yazılı olduğu için inanmayın. Bir şeye öğretmenleriniz veya büyükleriniz söyledi diye inanmayın. Geleneklere veya töreler inanmayın çünkü onlar yüzlerce yıldır uygulanır; fakat gözlemlerden ve analizlerden sonra, bir şeyin akla uygun olduğunu, hem bireye hem topluma faydalı olduğunu bulursanız, o zaman onu kabul edin ve onunla yaşayın.”
Budha

“Ahlaki kesinlik her zaman kültürel geriliğin işaretidir. Kişi ne kadar az uygarsa, tam olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğundan o kadar emindir. İnsanlığın tüm ilerlemesi, ahlaki alanda bile, şu an ki ahlaki değerleri körce savunup, başkalarına zorla uygulatmaya çalışanların değil, bu ahlaki değerlerden şüphe edenlerin eseridir. Gerçekten uygar bir insan, sadece bu alanda değil, her alanda her zaman şüpheci ve hoşgörülüdür. Onun kültürü “tam emin değilim” cümlesine dayanır.”
Henry Mencken

“Tarih, tek gerçek ahlaki değerleri bulduğuna kendisini ikna eden ve ona katılmayanları yok etmeye veya değiştirmeye kalkışan kararlı insanların yarattığı sefaletle dolu.”
Peter Lloyd

“Eğer “A” yasalarla kendi ahlaki değerlerini “B’ye” zorla uygulatmaya kalkıyorsa, “A” büyük ihtimal şerefsizin tekidir.”
Henry Mencken

“Din en büyük uyuşturucu ve cahilleri korkutmanın bir numaralı yoludur.”

“İnsan meyveyi buldu ve yedi, meyve hep ordaydı. Aslanı gördü ve kaçtı , kalırsa ölecekti. Ve yıldırımı duydu, korktu, anlamadı. Sonra saklandı, örtüsünü başının üstüne çekti, gözlerini ve kulaklarını kapadı. Duymadıkça, görmedikçe ve düşünmedikçe mutluydu. Bundan sonra ne zaman korksa , anlamasa başının üstüne çekecek bişeyler buldu. Korktukça inandı, inandıkça sorgulamadı. Cahil ve katı mutluluğunu anlattı, adına din dedi.”

“Dünya üzerinde binbir versiyonu olan ilahi oyun. Lakin release’leri arasında büyük farklılıklar vardır. Misal hindistan versiyonunda inek kesmek oyundan banlanmanıza neden olurken arabistan’da inek kesmek bonus hanenize puan ekler. Zaman içinde belli bir release’in tek versiyonu insanları kesmediği için expansion pack’ler çıkmıştır. Mesela hristiyanlık adı altında olanların katolik, protestan, ortodoks gibi pack’leri vardır. Bu oyunun amacı kişiyi oyunu release eden firmaya yararına oyunu sürekli oynamasını ve gerçek hayattan kopmasını sağlamaktır. Böylece firmalar insanları düzen içinde tuttuklarını sanarlar. Çok ekstrem istisnalar dışında her birinde tanrı denen bir admin bulunur. Moderatörler ise admin doğrultusunda ilerlediklerini söylerler, lakin adminle birebir haberleşmek şu ana kadar mümkün olmamıştır. Ateist denen kimi oyun karşıtları ise bunu büyük bir bug olarak görürler.”

“Din; cehalet’e bilinemez’in doğasını açıklayan umut ve korku’nun kızı.”

“Eğer bir tanrı varsa; beni sadece kendisine, peygamberlerine, kitaplarına ve mucizelerine inanmadığım için öldükten sonra sonsuza kadar yakacak ise, bu o tanrının ulu, üstün bir varlık olduğunun kanıtı değil, birnevi ilkokul bebesi kıvamında sınıf başkanı kompleksleri ile bezenmiş sorunlu bir çocuk olduğunun kanıtıdır.”

“Duvarlar aşılmamalıydı. Korku durdurabilmeliydi insanları. Elleme cız idi tabular. Yıkılmamalıydı. İşlerine yarıyordu köpeklerin. Isırmamaları için önlerinde eğilinmesi gerektiği saçmalığı yayılmıştı kulaktan kulağa. İman kurslarında dövülüyordu çocuklar. Kadınlar sadece erkeklerin organlarına hitap ettikleri sanıldığı için paket yapılıp evde yeniliyorlardı. Belgesel kıvamında izleniyordu din suyuna petrol soslanmış savaşlar. İnsana karşı insan. Yazılışı aynı olan iki kelime birbirini öldürüyordu işte. Çivi çiviyi sikiyordu. Vay anasınıydı sayın seyirciler…”

“inanmayanlar bildiğini söyler, bilmeyenler de inandığını söyler.”

“Toplumların afyonu olarak isimlendirilmiş, yüzyıllardır insanların diğer insanlara istediğini yaptırması için kullanılmış bir çeşit silah. Şöyle ki, din insanların nasıl yaşayacaklarına, nasıl giyineceklerine, neleri yiyip neleri yemeyeceklerine, toplumdaki statü farklarını azaltmak için neler yapabileceklerine ve devlet idaresinde dine mensup üyelerin dirlik ve düzeninin sağlanmasının nasıl olacağını sağlar. Beyninizde size öğretilen tüm dogmalardan sıyrılıp baktığınızda, inandığınız dini bir din olarak düşünmeyin; bir peluş oyuncak olarak düşünün mesela size verilen tanrı simgesini. Bu peluş oyuncak için bir şeyleri yemekten vazgeçtiğinizi düşünün, sonra kafanıza bez bağladığınızı, günde 5 kez onun için yerlere kapaklandığınızı vs… Size de mantıksız gelmiyor mu? Varlığı kanıtlanamaz ve görülmesi mümkün olmayan gerçek üstü in, cin, peri ile aynı mentaliteyi taşıyan bir kavram ki sizin 14 saat ağzınıza su bile deydirmemenize sebep oluyor, oysa siz gökkuşağının altında bir küp altın olduğuna inanmazken; tanrı pek mantıklı büyüklere masal oluyor. Din insanları sıraya dizip, istediğini yaptırmanın, birbirini öldürtüp, düşmanlaştırıp savaştırmanın en kolay yolu. Ve yüzyıllardır işe yarıyor…”

“Din, insanın kendisini kısıtlamasıdır.
Din, toplumun kendisini kısıtlamasıdır.
Din, insanlığın kendisini kısıtlamasıdır.
Din sınırdır.
Din engeldir.
Aşılmalıdır.”

“İnanana ahlâksızlık yapma hakkını verir. Çünkü her din bağışlayıcıdır. Bunun anlamı şudur: “Eğer bizden olursanız ahlâksızlığınızın yerine umut koyarız.” Umut, bağışlanma umududur. Yalnızca dindar birisi yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi yapıp sonradan bağışlanacağını umut edebilir. Böyle birisine ne diyebilirsiniz?”

“Eğer dinler olmasaydı, dünya daha güzel bir yer olurdu.”
George Muhammed Stein.

”Din kavramı insanlara korku yaymak için ortaya atılmıştır, devlet ise insanların bu korkularından faydalanarak yavaş yavaş onları uyuşturur ve üzerlerine çöker. İnsanlar ise ne olduğunu bile anlamadan hayattan göçüp gider.”
Bir sosyologtan

“İnsanlık tarihinin en büyük yalanı. Uğrunda milyonlarca belkide milyarlarca insan ölmüştür. Din bu dünyaya barış ve huzur yerine savaş ve şiddet getirmiştir.
Ayrıca insaları yönetmenin yada kulanmanın en kolay yoludur. Bu gün bile hala din üzerinden prim yapanlarla doludur dünya. Din bir çok insanın yükselmesi veya toplumları yönetmesi için kulanılan bir basamaktan ibarettir.”

“Din. Bütün mutluluk verici zararlı zararsız maddeleri bırakarak, sadece bir peri masalıyla kafa olmamızı isteyen şey. Ayık kafayla kafa olmamızı ve “evet ışığı görüyorum” dememizi bekliyor…”

“Din konusu değişik bi olgudur; milyarlarca insanı görmedikleri bilmedikleri asla bilemeyecekleri bir hayal dünyasına inandırmıştır; Adamın biri asasıyla denizi yarmış, biri suyu şaraba dönüştürmüş, eciş bücüş falan… Hala nedenini çözemedim ve çözemeyeceğim gibi de gözüküyor…”

”Çocukların inandığı hayal ürünü hikayelere biz, masal diyoruz.. Hayal ürünü hikayelere büyükler inandığı zaman ise, bunun ismi din oluyor”
…* Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok.
* Altınları zamanla biriktirerek satın alabilirsiniz.Ancak zamanla biriktirdiğiniz altınları vererek geçen zamanı asla satın alamazsınız.
* Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. – Gandi
* Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
* Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe
* Hiçle başlayan, hiçle biter. Cornellius Gallus
* Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim. Mareşal De Villars
* Başıboşluk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield
* Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire
* Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth
* Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir. Disraeli
* Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller
* Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust
* Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir. Herrick
* Sözler, tutulmak için verilir. Swıft
* Doğru olan, haklı olandır. Alexender Pope
* Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard
* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montes Quiev
* Adalet, önce devletten gelir. Aristo
* Gençlikte, güzellikte akıl arama Homeros
* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur. Aristo
* Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. Bacon
* Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır. Tacitus
* Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus
* Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller
* Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. Ovintilian
* Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın; belki derse de hayır. … Eğer bir diplomat hayır derse, o adam diplomat değildir. Anonim Özlü Sözler
* Her şeyin başlangıcı küçüktür.Çiçero
* Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Washington
* Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca
* Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Frevde
* Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.Emerson
* Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. Lord Byron
* Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. George Herbert
* Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor
* Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes
* Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur’an-ı Kerim
* İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld
* İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenerguas
* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato
* Başlamak, yarı bitirmektir. Horatius
* Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.Ovidius
* İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidius
* Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld
* Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar. Planche
* Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. Horace
* Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton
* Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson
* Sağlıklı yaşamımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow
* Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ward Beecher
* Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir. Hazzlit
* Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley
* Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. Delille
* Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock
* En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot
* Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Miguel de Cervantes
* Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan. Caude Mermet
* Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison
* Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır; kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da, dâhi olmaktır. Henry Frederic Amiel
* Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. John Foster
* Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay
* Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez. Jefferson
* Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow
* Ağır ağır hızlan. Augutus Caesar
* Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes
* Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Colaridge
* Arkadaşlık, hayatın şarabıdır. Young
* Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot
* Arkadaşlık, yapılmaz; doğar. H. B. Adams
* Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. Gray
* Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucaukd
* Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler. Lord Lyttleton
* Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.Anonim
* Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson
* Barış bile, büyük ücretle satın alınır. Franklin
* En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Çiçero
* Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Sokrates
* Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer. Isaac Watts
* Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Syrus
* Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. Franklin
* Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Burton
* İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler. Colton
* Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır. Anonim
* İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron
* Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Plinius
* Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle
* Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla … Oscar Wilde
* Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy
* Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: doğru söyleyen, doğru dinleyen! Thoreau
* Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyojen
* Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M. Henry
* Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Brougham
* Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson
* Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann
*

Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sigeirner
* SEN YUVANDA SICAK YATAĞINDA YATARKEN BEN İSE PARCALANMIŞ VİCUDUMUN ACISINI CEKIYOM :::KADERE REST ÇEKTIM İSYANLARDAYIM

* Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballov
* Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar. John Flo Rio
* Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson
* Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison
* Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.Henry Ward Beecher
* Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrı’ya götürür.Bacon
* Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.Bierce
* Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.Chamfort
* Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. …Beaumont İle Fletcher
* Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.Horace Mann
* Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.Nelson
* Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide
* Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.Menander
* Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.Nietzsche
* Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.Goethe
* İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.Napoleon
* Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.G. Bernard Shaw
* Güvenilmek, sevilmekten iyidir.George Macdonald
* Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.Bovee
* Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.Ninon De L’enclos
* Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.Keats
* Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.Anonim
* Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.Charles Reade
* Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.Seneca
* Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.Plütarkhos
* Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.Beaumont ile fletcher
* Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.Addison
* İnsanlar melek, melekler de tanrı olmak isterler.Alexander Pope
* Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.Oscar Wılde
* Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.Lıncoln
* Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.Joseph De Maistre
* Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok, düşmanları azdır.Wendell Phillips
* Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine gözünü bile kırpmadan girmek ister.Sokrates
* Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.Leon blum
* Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.Goethe
* İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.Jean Jacques Rousseau
* Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.Franklin
* Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.Milton
* Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.Jefferson
* Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.Mme Jeanne Roland
* Her insan, bir dünyadır.Herbert
* İnsan ‘ne ise o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.Albert Camus
* Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.Brownıng
* Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.La Rochefoucauld
* İnsan, insanın kurdudur.Plautus
* Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.Feneleon
* Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.Thomas Paine
* Gerçek olan bir tek yarış vardır: insanlık yarışı.George Moore
* Zalimlere isyan etmek, tanrı’ya itaat etmektir.Jefferson
* Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.Jefferson
* Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.Isaac Walton
* Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.Homeros
* Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.Ziya Paşa
* İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.Anonim
* Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.Helen Keller
* Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.Çin Atasözü
* Biz kendimizi, neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.Longfellow
* Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.Bacon
* Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. A. Proude
* Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.Herman Melvılle
* İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.La Rochefoucauld
* Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.Seneca
* Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille
* Dayanmak kaderi yenmektir.Campbell
* Kalbin atışı, kaderin sesidir.Schiller
* Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.Guilbert De Pıxrecourt
* İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.Emerson
* Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.F. D. Roosevelt
* Kimse, korktuğu adamı sevmez.Aristo
* Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.Quıntus Curtus Rufus
* Korku, bilgisizlikten doğar.Emerson
* Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.Goethe
* Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.Konfuçyüs
* Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.Schiller
* Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.Erasmus
* Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.Swıft
* Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.Bismarck
* Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.Carlyle
* Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.Chatfield
* Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.Washıngton
* Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.Amiel
* Kurnazlık, akıllılık değildir.Euripidies
* Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.Goethe
* Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.John Boyle O’reılly
* Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.Stanıslaus
* Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.Bulwer-Lytton
* Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem.Gibbon
* Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.Thoreau
* Orta değerde olan bir şey, değersizdir.Thomas Paine
* Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.Goethe
* Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.Gallus
* Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.Horace Greeley
* İnsanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.H. W. Shaw
* İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.Cervantes
* Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.Martin Luther
* Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.Lewıs Carroll
* Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.La Fontaine
*

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.Mark Baker Eddy

* Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.Arap Atasözü
* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.Emerson
* Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.Kanuni Sultan Süleyman
* Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.Seneca
* Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.John Neale
* Belaların en büyüğü sarhoşluktur.Jefferson
* Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.Prior
* Şarap içenler şarap gibi düşünürler.Washıngton İrving
* Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.Türk Atasözü
* Söz gümüşse, susmak altındır.Anonim
* Sessiz sular, derinden akar.İngiliz Atasözü
* Sessizlik ihanet etmez.John Boyle O’reilly
* Konuşma; herkes seni filozof sansın.Latin Atasözü
* Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.Syrus
* Boş fıçı çok ses çıkarır.John Jewel
* İnsanın konuşacak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir.La Bruyere
* Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.Sir Thomas Browne
* Allah’tan korkmayanlardan kork.Abdülkadir
* Sen kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin.Anonim
* Allah’ı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.Bliss Carman
* Namuslu bir Allah, insanların en soylu düşüncesidir.İngersoll
* Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.Türk Atasözü
* Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.Emerson
* Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.Matthew Arnold
* Tatlı etin suyu ekşi olur.Ben Johnson
* Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.Jean Paul Richter
* Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.Leigh Hunt
* Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.Mme De Sevigne
* Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.Edmund Waller
* Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.Emerson
* İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.Longfellow
* Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!Syrus
* Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.Colley Cibber
* Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.Frank Harrıs
* Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.Goethe
* Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.Philip Massinger
* Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.Oscar Wılde
* Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.Balzac
* İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.Thomas Hobbes
* Tutku, dinlenmek bilmez.Bulwer-Lytton
* Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.J. G. Holland
* Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.Aristo
* Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot
* Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
* Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
* Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır. Chamfort
* Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.Newton
* Aşk, eşeğe bile dans ettirir.Fransız atasözü
* Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe
* Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
* Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
* Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe
* Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana
* Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir. Abraham LINCOLN
* Başkalarının sık sık affedin, ama kendinizi asla… Publilius Syrus
* Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac
* Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan
* Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun
* Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ.Muhammed s.a.v
* Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.Goethe
* Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
* Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.Sokrates
* Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
* Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong
* Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
* Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg
* Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe
* İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali
* İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci
* İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.Montaigne
* İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
* İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.Mevlana
* İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. Napoleon
* İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! La Rochefoucauld
* İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Doris Lessing
* İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne denli güçlü eserse,ağaç da o denli sağlam olur. J.Willard Marriot
* İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi
* İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.Shakespeare
* Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Cenap Şahabettin
* Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın. Konfüçyus
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Konfüçyus
* Kıskançlımda gururun payı aşktan fazladır. La Rochefoucauld
* Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar.La Edri
* Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J.Harris
* Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe
* Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A.Maurois
* Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde
* Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!Sadi
* Gerçek, gecikmeyi sevmez.Seneca
* Gereksinme, buluşların anasıdır.Anonim
* Gereksinmenin yasası yoktur.Cromwell
* Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.Burns
* Her parlayan altın değildir.Cervantes
* Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.Chesterfıeld
* Görünmek istediğin gibi ol.Aeskhylos
* Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.Chaucer
* Görünüşe göre karar verme.La Fontaine
* Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.Ovidius
* Her kukuletalı keşiş değildir.Shakespeare
* Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.Young
* Sabırla nezaket birleşince güç doğar.Leight Hunt
* Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.Nietzsche
* Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.Lıncoln
* Gücü yaratan şey düşüncedir.Pascal
* Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton
* Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.Phaedrus
* Toplum, güven üstüne kurulmuştur.South
* Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.Washington
* Tanrı’ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.Cromwell
* Yeneceklerine inananlar, yenerler.Vergilius
* Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.David Ccrockett
* Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.Wıllıam Allen Whıte
* İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.Schıller
* Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.Webster
* Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.Addison
* Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.Barere
* Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.Woodrow Wilson
* Sarhoşluk, geçici intihardır.Bertrand Russell
* Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? İleri süren herkes sarhoştur.Epiktetos
* Akıllı adamların tek içkisi sudur.Thoreau
* İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.Shakespeare (Şekspir)
* İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.Liuy
* İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.Sir John Harington
* Hiçbir haine güvenmeyiniz.Çiçero
* Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.Fuller
* Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.Baraccio
* İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.Cicero
* İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.Thomas B. Reed
* İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?Sebastıan chamfort
* İhtilaller yapılmazlar, gelirler.Wendell Phillips
* Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir.Bulwer-Lytton
* İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.Goldsmıth
* İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.Kraliçe Christina
* Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.Mazzini
* İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.Byron
* Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.William E. Channing
* Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.Kipling
* Kelimelerden duvar yapılmaz.Plütarkhos
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.Konfuçyüs
* Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.Baraccio
* Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.St. Chrys Ostom
* Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.Herodot
* Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.Seneca
* İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.Chesterfıeld
* Herkesin üç kişiliği vardır: ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.Alphonse Karr
* İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir.Jean Paul Richter
* Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.Shakespeare
* Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar.Montaigne
* Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.Seneca
* Kitap, ruhun ilacıdır.Japon Atasözü
* İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir.Milton
* Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.Carlyle
* Bazı kitaplar tat almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.Bacon
* Yasalar ölür, kitaplar ölmez.Bulwer-Lytton
* Kitap, tek ölümsüzlüktür.Rufus Choate
* Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.Voltaire
* Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü.Hepsi bu kadar!Oscar Wilde
* İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.Logan P. Smith
* Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.Alcott
* Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.Carlyle
* Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.Sir William Davenant
* Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.Horatius
* Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın.Wıllıam Blake
* Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.Horatıus
* Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.Anonim
* Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!Dryden
* Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.Lord Bacon
* Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar.Cato
* Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin.Burns
* Her ağaç kendi meyvesinden bilinir.Anonim
* Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.Horace Mann
* Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk.Buddha
* Ölüm her şeyi eşit yapar.Claudianus
* Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum.Epikuros
* Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur.Seneca
* Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz.Manilius
* Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz.W. E. Henley
* Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!Longfellow
* Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.Schiller
* Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür.Herbert
* Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür.Herbert
* Sabır, umut etmek sanatıdır.Vauvenargues
* Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.E. B. Brownıng
* Roma bir günde kurulmadı.Anonim
* İnsanın, sanki kel kafalı olmak üzüntüsünü azaltacakmış gibi, saçını yolması boşunadır.Çiçero
* Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker.James Howell
*

Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir “şimdi” vardır.Cowley

* Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir.Lucretius
* Her soru cevaba layık değildir.Syrus
* Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.Goldsmıth
* Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.Samuel Johnson
* Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.James Howell
* Ağır söz veren, hızlı iş yapar.Rousseau
* Yapamayacağın işler için kimseye söz verme.Washington
* Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.Buckle
* Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!Mme Deluzy
* Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir.Seneca
* Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çokTucker
* Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.Ovidius
* Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.Ovidius
* Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar; ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz.Guicciardini
* İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.Voltaire
* Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez.Dryden
* Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir.Plautus
* Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir.Syrus
* İnsanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir.Çiçero
* Talih, vermediğini geri alamaz.Seneca
* İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır.Tacitus
* En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir.Lowell
* Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine
* Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır.Diogenes Laertius
* Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.Vıctor Hugo
* Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.Emerson
* Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.Mazzini
* Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.Herbert
* Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.Çiçero
* Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur.Alfieri
* Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz.Beattie
* Hiç kimse yanılmadığımı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir.Anonim
* Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir.Edward J. Phels
* Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.C. L. Gascoigne
* Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.Alexander Pope
* Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz.H. W. Shaw
* En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.Carlyle
* Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridir.Channing
* Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.Sallust
* Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın.Herbert
* Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!Cecıl Rhodes
* Yaptıkların, söylediklerine uysun.Milton
* Söylemek, yapmaktan daha kolaydır.Plautus
* İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.Syrus
* “Yapacağım,” deme; “yaptım,” de.Plautus
* Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. C. Chillon
* Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez.La Edri
* İnsanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır.Bacon
* Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek
* Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips
* Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır. Diane Wakoski
* Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman,dostunla daha yakın dost, Düşmanınla da dost olursun. Cledbul
* Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur. Goethe
* Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere
* Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck
*
* Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. J.f Kennedy
* Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır. Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır. King Dse
* En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere
* Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister. Oscar Wilde
* Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa…. Mevlana
* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristo
* Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Çin Atasözü
* Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
* Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac
* Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. Cenap Şahabettin
* Her şeyi bildiğini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek cesaretin olmalı. Ivan Pavlov
* Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı.Alphonse Karr
* Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville
* Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold
* İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Harriet Tubman
* Doğa, Allah’ın yazdığı bir kitaptır.Harvey
* Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.Alexender Pope
* Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.Cervantes
* Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.Franklin
* Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.Victor Hugo
* Dikkat, içine bir kere girmeye görsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.Ben Jhonson
* Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.Alphonse de Lamartin
* Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
* Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.Wendell Phillips
* Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla Oscar Wilde
* Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Shaw
* Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. S. M. Power
* Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Schiller
* Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. Gandi
* Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.Alphonse de Lamartin
* En güzel sözler, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristo
*

Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Oscar Wilde

* Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir. Oscar Wilde
* Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir! Alman atasözü
* Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. Cenap Şahabettin
* Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene , hiç kimse yardım etmez. Pestalozzi
* Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche
* Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie
* Utanması olmayanın kendi de yoktur.Plautus
* Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur.Aristo
* Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie
* Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S.Darrow
* Zor is, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. J.J.Rousseou
* Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin taktirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği taktir edebilmek, başkalarındaki “en iyiyi bulabilmek”; sağlık.Ralph Waldo Emerson
* Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir;akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur. William Bolith
* Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus
* Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Konfüçyus
* Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.Goethe
* Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.George Henry Lewes
* Kötüler birleştiği zaman, iyiler de bir araya gelmelidirler; yoksa, teker teker giderler.Burke
* Borç, en kötü yoksulluktur.M. G. Lightver
* İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur.Shakspeare
* Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!Baraccio
* Borç, dipsiz bir denizdir.Carlyle
* Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin.Shakspeare
* Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.Samuel Johnson
* Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
* Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım!Stirner
* Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.La Bruyere
* Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.Montandre
* Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.Shakspeare
* Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.Alfieri
* Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.Çiçero
* İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.La Rochefoucauld
* Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir.Ovidius
* Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler.Seneca
* Cesaret, bütün silahlardan üstündür.Ovidius
* Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.J. S. Senn
* Alın teriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.Crowqvill
* Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin.Hamerton
* Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. Vade
*

Deha, sabrın bir başka çeşididir.Buffon

V for Valentine

Dosta Zəng….

Günlüyümdən səhifələr..

İmtahanlar bitdi nəhayət..Evdəyəm,darıxıram,maraqlıdı həmişə “darıxıram” deyənlərə gülərdim indiysə mən darıxıram..Nə olub axı mənə?20 günlük imtahan ərəfəsində  o qədər fikrim var idiki imtahandan sonra bunu edəcəm onu edəcəm deyirdim nəoldu bəs hara getdi o fikirlər,hanı bəs mənim ora bura dəftərlərə kitab kənarlarına yazdığım qeydlər?Yazmaq istədiyim mövzu başlıqları var idi…Hə tapdım budur entropiya.Entropiya?Bunu nə vaxt niyə qeyd etmişəm görəsən?…Bəs bu nədir buddizm,bunuda qeyd etmişəm,bu hakda nə yazacaqdımki?Digər notlarda var süsmadchen,eşq üçbucağı,drahoma,idealistin xatirələri və.s…Bu qeydlər …Bu barədə yazacam deyə qeydlər almışdım..Yazdaa!.. Niyə yazmırsan??..Uff olmur,olmur,olmur!… Ruhum yorulub..Bu yazını belə gündəliyin  bu günü boş qalmasın deyə yazıram..

Darıxıram,olmur belə, nəsə etməliyəm. Dur ayağa Xancan , sən bu deyilsən!!özündə deyilsən sən,son zamankı hadısələrin axını səni çökdürüb,dur nəfəs al!!..Bağla o musiqini bitirir səni,yox yox bağlaya bilmirəm..Hər kəlməsində birazda yorğunluq ümidsizlik çökür üstümə.Deyəsən mənim sonumu bu musiqilər gətirəcək,Şövkət,Mirzə ,Aşıqlar…Bağla!!Hər bir notunda həsrət qoxusu var..

Nədir axı bu havadakı bürkü?Eləbil lənətlənib buralar.Səmada tək bir canlı belə yoxdur , səssizlik hakimdi hər tərəfdə..Hardadı axı bu ev əhli? Darıxdım lap onlarçün..Hanı Hasan,Yakup,Rasim,Fatih,hərə öz kefində..İmtahan stresindən qurtulur bəs mən niyə evdəyəm hamı gəl-gəl deyir mən getmirəm,doğrusu mən gedirəm ayaqlar getmir,ruhum getmir.Nə istəyir ruhum bu boş otaqlardan,qorxmağa başladım lap,krantdan bir bir enən su damlaları qorxu filmlərindəki səhnələri xatırladır sanki.. Neyləyim görəsən?Stresə girən qızlar kimi gedim məndə saçımı kəsdirim?Qızlar bunda nəsə məntiq görür görəsən?Yoxsa bu sadəcə batil inancdır..eehhx stres məni nə hala soxubsa açıq düşünədə bilmirəm..Ətrafımdakı hər kəsi bir bir itirirəm,hər tərəfdən hər şey və hamı mənə doğru gəlirsə deməli səhv yoldayam..(?)Hə?Bu doğrudan belədir?Bəs anam?..O ki məni hədsiz,əvəzsiz sevir..Niyə dünən sərt danışdım onla?..Lənət olsun mənə,dilimə,ruhuma!!Kim bilir bəlkədə gecəni yatmayıb..Yazığ ana..Bağışla ana!..Sənin xanı balan darıxır yenə..Ya Əsmər?Aytən?Onların bu dünyada məndən çox sevdikləri kim varki..Anam atamda dünyanı tutub getməyəcəklər…Onların tək dayağıyam..Ama,ama onlara layiq olduqları  sevgini vermirəm..Mən,mən daşürəkliyəm!!

…Zəng etməliyəm,ən azından bəlkə  hal hazırki bu sıxıcı  fikirlər tərk edər məni,zəng edim ama kimə?Elnur?Yox o məni anlamır heç vaxt..Bəradər?Deyəcək yenə nə uşaq uşaq danışırsan..Xudaverdi??Sadəcə dua edəcək mənə isə dinləyici lazımdı..Teymur?deyəcək gəl qaqan sənə bir kef versin gəl görəsən.. Yox yox olmur .Bəs kim ??Kim məni anlayar…Dediklərimə “boş boş sarsaqlama” deməyən,məni anlayan əlini çiynimə qoya bilən büdrədiyim bu anlarda hansı yaxınım məni ayağa qaldırar,buna ehtiyacım var..Aha  budu..O….Mənə o lazımdı,fədakar ruhlum mənim,bayaqdan niyə xatırlamıram səni,mənim ən dəyərli ruhum,beyin ekizim,danışmayacaq sadəcə susacaq ama məni anlayacaq..Tez zəng etməliyəm gec olmadan.(zəng)

-“Arama yapabilmek için yeterli kontörünüz bulunmamaktadır...”….Lənət sənə kor Şeytan…lənət..

Xancan Kərimov 3:53 AM  23/11/08  Turkey/Adana

Yorğun ,mərhəmətli dünya , Bağışla bizi..

Dünya!…Heç yorulmamısan??Yorğun deyilsən?Bütün bu olanlara necə dözə bilirsən , dünya?Dünya , biz gecələr yatırıq bəs sən?Sən necə?Dincəlirsən , dünya?Dünya , necədə sədaqətlisən,mərhəmətlisən!..Dünya , sənin başına nə oyunlar açdıq..Heç incimirsən?İncimirsən Sezardan?Nerondan?Titodan?Hitlerdən?Bu qəssabların üzündə buraxdığı izlər,ləkələr səni çirkinləşdirir ama sən o saf gözəlliyini necədə qoruyursan , dünya!… Dünya , sənin “ağ ciyərlərin”-i Amazon cəngəlliklərini hər gün məhv edirlər necə nəfəs alırsan , dünya??.İçin sızlamır??Dünya , sən necədə dözümlüsən,məğrursan!..Dünya , Sənin o şəffaf geyimini məhv edirlər səni çılpaq buraxırlar,səni qoruyan Ozon-u bitirirlər..Necə qoruyursan özünü Günəşdən??Əziyyət çəkmirsən??…Dünya , biz sənə yük oluruq hə?..Hələ birdə verdiyimiz bu əzablar…Dünya , yağış yağır haa,o sənin göz yaşlarındı?Məncə yox çünki elə olsa fəsildən fəsilə ağlamazdın…Hər gün ağlayardın..Dünya , heç üşümürsən?..Dünya , o meteorlar səni ağrıtmır?Dünya , sağ tərəfindəki yaralar sağalmayıb hə?Xirosima-Naqasaki yaralarını deyirəm…Bəs solundakı Çernobil necə??Çox incidir hə??Bizdə çox şey itirdik , dünya.. 15min insanı itirdik, 50 min insan şikəst qaldı, 5 milyon adam radiasiyadan təsirləndi, 30 kilometrlik sahədə həyat dayandı,və..və… Radiasiyanın təsiri bölgədə 48 min il daha qalacaq dünya…və 300 il ora o gözəl təbiətdən məhrum qalacaq.. Quşlar bülbüllər olmayacaq.. Gül çiçəklər olmayacaq..Dünya , bu nadinc övladlarını ,bizi bağışlaya biləssən , dünya..??Dünya , bəs  ‘Böyük Böhran’-a necə dayandın??Bəs Adolf Hitlerin törətdiklərinə??Dünya , mən utanıram əcdadlarımdan,onların etdiklərindən.. Yəhudi soyqırımı… Nürnberg Məhkəmələri… Fələstin problemi…İsrailin quruluşu..Sənin abidələrini dağıtdıq yenə bizlər etdik aramızdakı sapı özümüzdən olanlar etdi… Dünya , deyirlər Hitlerin əkizini klonlamaq istəyirlər hə?Dün ya, mən qorxuram ondan.. Qoyma kopyalasınlar..Dünya 1968-ci ildə tələbələr çox nadinclik etdi hə?..Bəs Kübadakı mərmilər , dünya?? Səni 14 gün boyunca rahat buraxmadıq,nəbzin 14 gün boyunca çox sürətlə atdı …Dünya , səncə bu niyə belədi??Sən bilərsəndə səbəbini.Axı hamımızı görmüsən, sən əcdadlarımızı qonaq etmisən. Dünya , biz çox ziyanverici qonaqlarıq hə?Dünya ilk qonağın-Adəmdə beləydi?O da ziyanverirdi?Cənnətdən qovulubsa deməli o da günahsız deyildi hə?Onda qanımızda varda hə??..Bütün bu olanlara necə tamaşa edə bilirsən , dünya..Necədə təmkinlisən..Dünya , o bəzən lərzəyə gəlirsən haa bizdə zəlzələ dediyimiz şeydən bəhs edirəm,sən elə lərzəyə gələndə mən çox qorxurdum uşaq vaxtı..Dünya , qonşuların Mars Venera və o birilərinin sənə xayınlığı tuturki səndə həyat var deyə ama bilmirlərki nə əzablar çəkirsən..Sənə həsəd aparırlar ama onlar bu ağrılara tab gətirə bilərdimi? Dünya , necədə ürəyi açıqsan,pisə də yer verirsən yaxşıya da.. Bitərəfsən,yamanlığa yaxşılıq edirsən..Səni məhv edirik , amma bizə suyunu havanı verirsən,dünya , necədə Sadiqsən Tanrına..O səni Yaratdı və bizləri sənə göndərdi ; “bunları qonaq et”- dedi.Sənsə heç səsini belə çıxartmadan insanoğlunun əzablarına dözdün,insanoğlu sənin şəffaf bulaqlarını tükətdi,qol-qanadlarını kəsdi ,budadı, doğradı, nəfəsini daraltdı, xəstələndirdi səni,insanoğlu öz qanın qanından olan qardaşlarını yoluxucu xəstəliklərə düçar etdi..Spid virusunu yaratdı,öz əlləriylə..Dünya , bəs heyvanlar necə onlar da səni incidir hə?..Amma bizim qədər yox..hm??Otlaqlarını çöllərə çevirdi heyvanlar..Deyəsən ən az zərəri verən ya da heç verməyən bitkilərdi hm?Dünya səndən bir şey istəsəm verərsən??Səndən günlüyünü istəsəm verərsən?mən tarixi görmək istəyirəm,saxtalaşdırılmış tarixi yox, həqiqətləri görmək istəyirəm, dünya , sənin günlüyün mənə çox maraqlıdı,nələr var orda?Kimlər var?..Birdə ,dünya,səndən bütün əcdadlarım adından üzr istəyirəm!..Bağışla insanoğlunu!..

P.S-Dünya sənin ,dünya mənim,dünya heç kimin..

Xancan Kərimov 1:51AM  23/11/08  Turkey/Adana

Həyatda, Entropiya­nında bir sonu var! (?)

Bu dəfə histologiya dərsindəyik,ama önümdə histologiya kitabı əvəzinə Michel Thibauxun Kleopatra kitabı var, yuxulu yuxulu oxumağa çalışıram,bu Kleopatrayla əlaqəli oxuduğum 7ci kitab olacaq deyə demək olarki ssenariləri əzbərə bilirəm ama hər dəfə eyni həyəcanla oxuyuram..ətrafdan tamamən təcrid olmuşdum, professorun səsini kəsik kəsik səs dalğaları olaraq qəbul edirdim, bu 20-30dəq belə dəvam etdi,sonar birdən bir söz eşitdim “Entropiya” , gecənin zülmət səssizliyində ova çıxmış qurd öz şikarının səsini eşidəndə qulaqlarını necə şəkləyərsə məndə bir anda istəmədən üzümü prof.a çevirdim,o niyə o kəliməni işlətmişdi , nə əlaqəsi vardı o kəlimənin histologiyayla? dinləməyə dəvam etdim, söhbət amino asitlərin meydana gətirdiyi proteinlərdən gedirdi, proteinlərin quruluşlarındakı nızamsızlıqdan-Entropiyadan gedirdi !!!,,, Proteinlərdə 4 quruluş varki bunlar birincidən başlayaraq mürəkkəbləşir beləki 1ci sadə 2ci nisbətən mürəkkəb 3cü 3D formata 4cü dahada qıvrımlı….Prof proteinlərdəki bu artan sırayla dəyişən nizamsızlığa Entropiyya demişdi,Prof bunu deyib dərsə dəvam etdi,və o nöqtədən sonra artıq profla mənim düşüncəm fərqli tərəflərə ilərlədi o öz dərsinə dəvam etdi mənsə Entropiyya kəliməsinin dərinliklərinə enməyə başladım ,çox düşünməmişdimki tənəffüs başladı sözü telefona qeyd etdimki imtahandan sonar bu barədə mütləq yazmalıyam,indiysə nəhayətki yazıram,saat 3:17dir səhər guyaki qaçışa gedəsiydim ama görünür yenə qaldı o iş, nəysə biz Başlayaq  öz dərsimizə ama histologiya yox ,həyat ,yaşam, fəlsəfə  dərsimizə.

Entropiya termodinamikada İstilik enerjisinin hamısının mexaniki işə çevrilməsinin qeyri-mümkün olduğunu ifadə edən bir göstəricidir. Qısası  bir sistem içindəki nizamsızlıqdır, məsələn otağın bir tərəfindəki ətir qoxusu hər tərəfə yayılır,yada başka bir misal şəffaf bir suya rəngli bir maye əlavə etsək o heçdə nizamlı bir şəkildə yayılmayacaq.Yenə bir bisal məsələn siqaret tüstüsü,hər bir siqaret tüstüsü nizamsız olaraq ətrafa yayılar.. fikirləşin bir meşədə gəzirsiniz ama bütün ağaclar sırayla eyni məsafədədir, heç tərəddüdsüz bunun insanlar tərəfindən edildiyini düşünəcəksiz, niyə? çünki təbiətə müdaxilə edilməzsə o nizamsız olaraq, cəngəlliklərdən ibarət olardı və bu daim artış göstərərdi.Çox misal çəkmək olar,məsələn “bağa baxarsan bağ olar baxmazsan dağ olar” misalı,bağlarımıza baxmasaq nizamsızlıq artar və otlar basar tikanlar bitər, saçımızı kəsdirməsək dağınıq olaraq uzanmağa dəvam edər-nizamsızlıq-Entropiya..”Qoz beli qəbir düzəldər”-hər nə qədər atalarla aram yaxşı olmasada bəzən istifadə edirəm onlardan))bax elə bu atalar sözündədə Entropiyaya işarə var..qoz belin beli nizamsızlığa dəvam edir taaki sona qədər….Bütün bu misalları niyə çəkirəm?Əslində termodinamik bir qanun olan Entropiyyanın həyatda bizi necə izlədiyini göstərməkçün,yəni heçkim və heçnə nizama doğru addımlamır,hər şey nizamdan nizamsızlıqa doğru addım-addım ilərləyir…inanmırsız?bu misallar sizi qani etmir?yaxşı onda bu yazını oxuyub bitirdikdən sonra ayna qarşısına keçin,üzünüzdəki çizgilərə yaxşı yaxşı baxın,sonra bir iki ay sonra təkrar o çizgilərə diqqət yetirin artacaqlar..onları xatırlayacaq qədər yaddaşınız yoxdursa üzünüzdəki çizgiləri müəyyən edəbiləcək bir foto kamerayla üzünüzü çəkib sonralar yenidən baxıb fərqi görə bilərsiz..bu misalda bəs eləmir sizə?onda tarixə baxaq , əcdadımız.. Adəmdən başlayaq..Cənnətdən qovuldu,edilməməsi lazım olan səhvi etdi , qaydaları pozdu,bu taa o gündən bu günə nizamsız olaraq artan insan xarakteridir,eləcədə Adəmin etdiyi səhvi ilk fürsətdə Həvvanın üstünə atmağıda insanoğlunun xarakterində silinməz bir yer buraxıb,şər atmaq , satmaq,o gündən bu günə insanlar arasında artış göstərə göstərə gəlmirmi?yaxşı ilk tayfalar?bir birinin çörəyinə göz tikməmişdimi?indi necədir bəs?indiki Tayfalar bir birinin canına göz tikiblər…yenə Entropiya.. Özlərinə və cəmiyyətə zərərli insanlar necə ortaya çıxırlar ki?!… Onlar dünyaya bu hallarıyla gəlirlər?!… uşaqlıqdan gənclikdən ailə tərbiyəsi görməyən,yada heç ailəsi olmayan küçələrdə böyüyən uşaqlarda hansı əxlaqdan danışmaq olarki??hansı ac insan küçədə gördüyü bir çörəyi alıb yeməz??küçələrdə aclıqdan ölən biri olsanız bir miqdar pul tapsanız sahibinidə bilsəniz onu sahibinə verərdiz?şəxsən mən qarnımı doyurardım.o insanlarda belə,küçələrdəki həyatlar… Gözlərimizin qarşısında mənəvi Entropiya yaşayan insanlardır onlar., əxlaq  potensiallarını gedərək itirən və asan yoldan pul qazanmağa çalışan insanlar, kobud, təcavüzkar, davamlı haqq tapdalayan, insanların mallarına göz dikən, namusa cana qəsd edən canavarlar…Əslində onlarda günah varmı?Hitlerin atası sərxoş biri olmasaydı onu tez tez kəmər altına salıb döyməsəydi o yenə belə olacaqdı??“ Bu belə gəlib belədə gedəcək”-yox əzizim bu belə gəlib ama belə getməyəcək dahada artacaq entropic olaraq nizamsız olaraq.Başqa bir deyim,Bir insanda bir problem olanda hamı bir ağızdan “ əşi düzələr,dərd eləmə” düzəlməz,düzəlməz düzəlməz,nizamsız olaraq artış göstərər,əslində bir müddət sonra bizə elə gələrkki bu düzəldi ama yox əslində düzəlmədi düzəldisədə biz əvəzində eyni səviyyəli nələrisə itirdik,bu bir evdəki TV-nin xarab olmasına bənzəyir,usta onu düzəldir ama qarşılığında pulumuzu itiririk bu nə oldu indi bu düzəlmək oldu?? ”Qara ölüm” bəşəriyyət tarixində 100 milyonun ölümünə səbəb oldu,quş qribi və.s sonra bitdi bu yoluxucu xəstəliklər dedilərki düzəldidəə,hara düzəldi ? ya ölənlər??məsələyə başqa bir pəncərədən baxaq,bəşər tarixindəki cinsi pozğunıuqlara diqqət yetirək, cinsi əlaqəyə “giriş” yaşlarına baxaq,avropada bu rəqəm ortalama 16-17dir,və cinsi pozğunluqlar günbə – gün artır,nizamsız olaraq,nizamsızlığa doğru…yəni boşuna Bakının dərdini çəkməyək..Başka bir misal,aldığımız maşını təmizləməsək bir müddət sonra nizamsız olaraq çürüməyə başladığını görərik,əslində təmizləsəkdə çürüyəcək..əlinizin altındakı klaviaturaya diqqət yetirin,köhnəlib,Entropiya,nizamsız olaraq artış,uşaq vaxtkı yatma saatlarımızı xatırlayaq, indikinə baxaq-Entropiya-nizamsızlıq..siyasətə baxaq…Obama ha özünü öldürsün “change!” Erdoğan ha boğaziçinin başını bağladı bağlamadı qəti olan bir şey varki oda entorpiyadır,heçnə düzəlmir,nizamsızlıqa doğru artır.. daş dövrü,tunc dövrü,feodalizm,imperializmin… insani fəlakətlərin artması..mənəvi fəlakətlər..sadədən mürəkkəbə… ilk insanlar daş qayalarda sadə heyvan rəsimləri çəkirdilər indiysə illuziyalar…metro çıxışındakı nizamsızlıqlar hər gün artır,çünki insan  sayı artır ordakı qarışıqlıqda buna mütənasib olaraq artmaqdadır..Entropiya kimi böyük bir qüvvəyə istədiyiniz qədər misal gətirə bilərik yaxşı bəs onunda sonu yoxdur?? Yaxşı, bəs necə olurki Entropiyanın dağıdıcı gücünə baxmayaraq, həyat onu bəsləyərək və böyüdərək özünü var edə bilir? Necə bu qədər kövrək quruluşa və həssaslığa baxmayaraq həyat dəvam edir? Günəşimizin diametric dünyanın diametrindən 109 dəfə böyükdür. İstilik və işıq qaynağımız günəşdə hər saniyə 564 milyon ton hidrogen heliuma çevrilir. Bu reaksiya nəticəsində günəş kütləsindən 4 milyon ton itirir (enerjiyə çevrilir). Əgər maddə əbədi olmuş olsaydı,yada Entropiyaya uyğun olaraq nizamsız hərəkət etsəydi  günəşimiz indiyə qədər çoxdan kütləsini itirib sönmüş olacaqdı. Elə isə maddə əbədi deyil,və həmdə Entropiya kimi böyük bir qüvvə burda sona yetir çünki onun bir Yaradanı vardır…aha göründüyü kimi Entropiya deyilən qüvvənində kainat və təbiət baxımından bir istisnası var. Entropiyaya  görə əgər maddə və zamanın ilk yaradılışı bir böyük partlama (big bang) ilə başlayıbsa, bu partlamadan zaman içində bu günki qalaktika və ulduz sistemlərinin ortaya çıxması, Günəş sistemi və Dünya kimi dəqiq işləyən nizamların mövcudluğu Entropiyanın  burda sona yetdiyini göstərir. Bayaqdan Entropiyaya misallar sayıram heç ağlınıza bunun tərsi olan hallar gəldimi?yəni nizamdan nizamsızlığa gediş ama təkrar nizama dönüş,bir misal çəkim:. Baxımsız bir ağacın budağında çürümüş bir meyvə torpağa düşər , ölər. Ölmüş meyvənin ölmüş nüvəsi düşdüyü yerdə çürüyər, yəni Entropiyaya boyun əymiş görünər ama yeni bir həyatın, yeni bir ağacın doğulmasına səbəb olar, Entropiyaya müqavimət göstərər,meydan oxuyar, İlahi qüdrət ölüdən diri çıxardar.. Təbiət baharda yamyaşıl bir örtü olar, məhsul verər. Qışda,qışın soyuqluğunda hər şey nizamsız olaraq məhv olar ama, bir müddət sonra ilahi iradə ölmüş təbiəti,nizamsız təbiəti canlandırar,buda Entropiyanın sonu.. Əlbətdə yox,səbəb-nəticə məntiqiylə hərəkət etsək görərikki yox.Elə bu mövzuyla bağli qarşı çıxdığım deyimlər var məsələn

O histologiya dərsindən sonra elə sinifdəki tələbələrlə basketbol oynuna getdik, dərsdən sonra elə hey Entropiyyanı düşünürdüm ,bizim evdəki uşaqlardan biri gəldi mənə:

-“ee dostum eyleniomusun?”-dedi

yok yaw,şu profun entropiyle ilgili sölediklerini düşüniodum,hayatdakı entropilerimizi,mesela bak şu basket sahasına,iki kişi olursa sadece basketler arasında gidilebilecek en kısa yolu giderler hedefe ulaşmakçin ama kişiler arttıkca gitdikleri yollar düzensizleşir, ne mükemmel bir entropi ama dmi?!

-“üfff,artist herif,yinemi hayal kuruyosun,bırak şu hayallerin peşini gerçek hayata dön salak !”-deyə mırıldandnı,mənsə ona Allenin məşhur sözlərini xatırlatdım:

-“Dur Hasan gitme,dinle, dünyanın gördüğü her büyük başarı önceleri bir hayaldi.. En büyük bir çınar bir tohumda,en büyük  kuş bir yumurtada gizliydi.. benim düşünceleriminde gerçek olduğu gün gelecekdir dostum, sabr et sen…”

P.S – Artıq Entropiyyanın nə olduğunu daha yaxşı bilirsiz, bəs, həyatınızdakı Entropiyaları nizama salma vaxtı deyilmi? bu gücə maliksiz??(!)

Xancan Kərimov , 5:42AM  ,24 / 11 / 20008 , Turkey/Adana

Enigma..

Enigma….

“Bura Parij deyil Azərbaycandı

Burdakı əsgərlər çox mehribandı

10 günlük məzuniyyət 30 şirvandı

Şirvansız əsgərə yazığım gəlir

Səhər saat 6-da padyom verəndə

Belinə afseriski kəmər giyəndə

Bax onda əsgərə yazığım gəlir…. Teymurdan” – tapdığı qara üzlü dəftərin arxasında oxuduğu bu yazıdan heçnə anlamayıb dəftərin ilk səhifəsini açdı-

“..Hamımızın həyatında qaraladığı gündəliklər  ya da xatirə dəftərləri vardır.Kimiləri hər yerə özüylə gəzdirər , kimiləri unudub buraxar ,kimiləriysə yastığının altında gizlədər  o qara üzlü dəftərini.Özümüzdən belə gizlətdiyimiz sirlər olar bu dəftərlərdə .Kədərlərimiz, sevinclərimiz, ümidlərimiz..Hər səhifəsində ayrı bir həyat,ilk eşqimiz , ilk böyük yalanımız, ilk çekdiyimiz siqaret , ilk qorxumuz , ilk öpüşümüz , eve gecikəndə atamızın vurduğu ilk şillə..Hamıda olmasa belə bir çoxumuzun yaşadığı anlardır bunlar..Bəzən yazmaqdan sıxılar açar geriləri oxuyarıq bəzənsə “görəsən 3 il sonra necə olacam” kimi qeydlər yazarıq dəftərin sağına , soluna..səhifələri çevirdikcə o səhifələrin  yazıldığı günə dönərik.Bəzi səhifələrdəysə qurumuş göz yaşı,keçmişimizdən ən acı xatirələrlə..  Ən qiymətli fikirlərimiz nələr idi, Ən sıx yaşadığınız hisslərimiz nələr idi, Ən əhəmiyyətli hərəkətlərimiz nələr idi? Yazardıq…Biraz da çalışardıq ədəbi olsun..Qurduğumuz cümlələrlə öyünərdik”   Bu sətrləri də oxuyub dəftəri bir neçə səhifə vərəqlədi.. Bu yazı əvvəlkindən   bir neçə ay sonraya aid idi,mürəkkəbin izləri səhifələrin tərs tərəfinə hopmuşdu, yazı güclə oxunurdu,maraq bürüdü və oxumağa başladı –

İspan olardım- Amerikalıları qılıncdan keçirməklə öyünərdim ,sahillərimin alman, ingilis və ərəblər tərəfindən işğalını görməməzdən gələrdim, küçələrimdə öküzlər gəzərdi ,qadınlara təsir etməkçün dar şalvarlar geyinərdim.

Amerikalı qırmızıdərililərdən olardım – onlar kimi at oğrusu ,quldur dəstə başçısı, qiyamçı olardım, terorist olardım ölkəm hər zaman döyüşlərdən qalib qayıdardı, rembo yada terminator da ola bilərdim.

İngilis olardım – isti pivə içərdim, həftədə bir dəfə duş qəbul edərdim, maraq dolu turist ya tacir vəya müstəmləkəçi, keçmişimlə yaşayaraq hələ də imperator olduğumu düşünərdim, yada Prens Charlesin yolunu gözləyərdim.

Avustralyalı olardım – bütün ölkələrdən uzaqda, babamın tanınmış cani olmasıyla öyünərdim , bu dəfə soyuq pivə içərdim,içərdim yenə içərdim..

Alman olardım – türkləri nökər edərdim,darıxanda başqa millətləri də darıxdırardım, tariximi gizlədərdim ,çox sıxışanda günahkaram deyərdim..

Fransız olardım – itaətli olardım, ilbiz ya da qurbağa yeyərdim, danışığımdan qadınlar huşunu itirərdi, çirkin olsamda film ulduzu olardım.

Hindli olardım – sabahdan axşama qədər meditasiya, ətrafımda inəklər, kamasutra, evimin içində meymunlar olardı..

Afrikalı olardım – bütün yardım kampaniyaları mənimçün olardı, qohumlarım ya basketbolçu ya repçi ya da bəlkə bir gün oyuncaq prezident olardı.

Yapon olardım – dövləti idarə edənlərin kreslosundan qalxmasıyçün ölməsini gözləməzdim.

Erməni olardım – ki göyçə mahalında yaşayım yada zəbt etdiyim Şuşada.

İtalyan olardım – bilərdim ki, yaraşığım var ya da day-dayım.

Yəhudi olardım – kimisi kimi dilənçi sələmçi yada banker..

Çinli olardım,yox olmazdım.

Bəlkədə mexikalı bir kovboy olardım,yada Tolstoy olardım..Ama sonda onun etdiyi kimi müsəlman olmazdım..Ya da qanun olardım,yox ya da olmazdım.Picasso, Bethoven, Aristo , Da vinci ,ya da İsgəndər olardım ama olmadım. Niyə bilmirəm , bəlkə tanrı onları daha çox sevib, ya da tam tərsi mənə yazığı gəlib. Tərk edilmiş bir evin krantından axan bir damla su da ola bilərdim çiçəklərin dirilik suyu bir parça polen də ola bilərdim ama olmadım. Zəhər olub damarlara axmaq necə??..Apaçi olardım qaraçı , barbar , bəlkə də bir dilənçi olardım.. Qürurlu bir dilənçi.. Hər nə qədər doğrudursa bu təzad.. Partizan olardım döyüşlərdə bəlkə vasililərə bir köməyim dəyərdi.. Ya da bəlkə Argentina steplərində gecə gündüz işləyən əkinçi olardım , nökər,xidmətçi ,çavuş, zabit,ya da nizamlı bir ordu olardım.

Apollon olardım – musiqinin , incəsənətin şeirlərin tanrısı ,Zeusun oğlu Artemisin qardaşı olardım.Gümüşdən yayım olardı,heç vaxt yalan danışmazdım,xəstələrin ümidi Apollon olardım.Honos olardım – bilərdim ki, qürür , ədalət və cəngavərlik tanrısıyam ,mizrağım olardı,,, Janus olardım – başlanğıc və sonun hakimi..Liberalites kimi cömərd, Poseidon kimi hiddətli olardım üç dişli yabam olardı, dənizlərin hakimi olardım ,Afrodit olardım göyərçinim olardı mənə sadiq , eşq tanrısı olardım,Ares olardım əzərdim döyüşlərdə haqsızları öz mizrağımla ,Atena olardım güclü məntiqim olardı qorxudardım şimşəklə düşmanlarımı, ya da elə Zeus olardım mütləq hakimiyyətin sahibi,tanrıların tanrısı.Anam hər gün  təkrarlayır- qonşunun oğlu gülməmməd qədər də olmadın-,bəxtəvər başıma.

Olmadım türk oldum hər sabah vətəni milləti qurtarmaq üzrə yeni bir senaryoyla oyanıb bu günün işini sabaha buraxanlardan oldum,musiqi dinlərkən eşitdiyim hər hansısa kədərli bir mahnıyla həyata küsən,arxasınca gələn sonraki mahnıdaysa qalxıb şappur şupur oynayanlardan oldum..Bütün dünyanın xaos deyə bağırdığı günlərdə mən gülüb oynayanlardan oldum..Qonşuma baxıb onda var məndə yox deyənlərdən, içini yeyənlərdən oldum,qeyrəti əllərə verib kişiyəm deyə gəzənlərdən oldum,nə yazdığını bilməyənlərdən oldum ele bu qeydlər kimi, sağ qulaqdan alıb soldan verənlərdən oldum, pir-ocaq qapılarında donunun ətəyini cırıb ağaclara bağlayanlardan oldum,həyatını ataların zarafatıyla korlayanlardan oldum..”- Cümlələr hər dəqiqə onun sinirlərini oyadırdı qatı milliyətçiydi və millətinin belə alçaldılmasına dözə bilmirdi, amma anlamırdıkı yazını yazan  digər millətləri dəstəkləmir nə də millətlərlə bir davası yoxdu sadəcə nə ola bilərdi ama nə olduğunu yazıb,o xarabalıqdan tapdığı bu dəftərin kimə aid ola biləcəyni ya da bura necə gəldiyini fikirləşirdi.Bunu yazan indi həyatdadı ya yox öz ağlında götür qoy edirdi,dəftərin cox səhifəsi cırılmış , əzilmişdi üz qapağında Enigmam yazısı güclə oxunulurdu səhifələri daha da irəli çevirdi “Nifrət etdiyimiz işlərdə işləyib lazımsız şeylər alırıq,bizlər tarixin ortancıl övladlarıyıq.Məqsədimiz ya da yerimiz yoxdur,bizim savaşımız ruhani bir savaşdır,televizor qarşısında böyüdülərək milyoner film ulduzu ya da rock ulduzu olacağımıza inandıq,amma olmadıq və bu səbəbdən çox hirsliyik..!!” – sözlər hansısa filmdən tanış gəlirdi görünür qeyd üçün yazılmışdı səhifənin sonunda Sabirin şeirinden bir parça yazılmışdı

Çıxdı günəş doldu cahan nur ilə,

Cütçü sürür tarlada çüt şur ilə,

Atlar öküzlər kotana güc vurur,

Gah yeriyir , gah yıxılır , gah durur.” – altınada balaca həriflərlə-heç cütçü də ola bilmədim” – sözləri yazılmışı.Artıq səhifələri daha tez tez çevirməyə başlamışdı və hər səhifədə gözünə qısa qısa sözlər cümlələr ilişirdi – “hurt agony pain, love it.”,“Simurg”,“İlyada”  “Həyatdan istefa edirəm”, “ Mən tanrıya qiptə edirəm,millətdə mənə”,“İnsanlar kalleşdir”,“Mənim Tanrım Sərxoş”, “Hər kəs özünü axtarır,mənsə özümü qururram,sıfırdan.”, “Safonun lənəti”,“ Beynimlə ürəyimin savaşı”,“biraz seratonin cox az”, “Не верь, Не бойся, Не проси !!!”,“nullibizm” ,“kleo” – hər səhfədə hər vərəqdə yarımçıq mütəlif dillərdə yazılar, sloqanlar, qeydlər.. “Zaman her şeyi deyiştiriyor tıpkı kendini yenilediği gibi,ama bizim ondan farkımız o her seferinde aynı rakamların etrafında dönüp dururken biz her seferinde yeni bir düşünceye kapılıp gideriz ve eskiye sadık kalmayız bu bizim sadakatlığımızımı yoksa doğruya sadık kalmamızımı gösterir bilemeyiz bildiyimiz tek şey yaptığımızın doğru olduğu ve tabi kendimize göre..”

Oxudu oxudu oxudu sonra saatına baxdı çox gec olmuşdu getməliydi cibindən mavi qələmini çıxarıb dəftərin alt tərəfinə bir cümlə yazdı –“əgər həyatdasansa ,məqsədsiz gələcəyə doğru addım addım ilərləyən narsist,o biri tərəfdəsənsədə cəhənnəm qapısının nökəri  olmusan yəqin..(arzuna çatdın təbriklər)” – Sonra tapdığı bu qara dəftəri elə aid olduğu bu xarabaxanaya tullayıb gecənin qaranlığında yox olub getdi…

Belə…

P.S – Sərxoşun qeydləri..(əsərdən parçalar)

Xancan Kərimov  2009-08-15

Qorumalı: Qaydalar pozulmaqçün yaranıb!!…

Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Öncəki Əski Yazılar Sonrakı Yeni Yazılar

İzlə

Hər yeni yazı üçün e-poçt qutunuza göndəriş alın.